Vesnička se nachází necelých sedm kilometrů od města Blatná a v současné době v této obci žije okolo padesáti obyvatel. Hasičský sbor zde vznikl v roce 1928 a od té doby se stal nedílnou součástí této malé obce.

Začátky sboru

Sbor dobrovolných hasičů v obci Chobot byl založen na konci dubna roku 1928 a stal se tak padesátým prvním sborem v rámci blatenské župy.
V této době už bylo jen minimum obcí, ve kterých se nenacházel hasičský sbor. Sbor se v době založení skládal z členů činných, přispívajících a zakládajících. Sbor měl v začátcích čtyřicet dva dobrovolných hasičů, v té době měla obec třicet obytných objektů, ve kterých žilo sto dvacet obyvatel. Činnost sboru se začala velmi rychle rozvíjet, a proto bylo nutné začít jednat s uzenickými hasiči o koupi stříkačky, kterou měli Uzeničtí na prodej.
V polovině června roku 1928 byl obchod uzavřen s tím, že sbor v Chobotu odkoupí od uzenického sboru stříkačku i s příslušenstvím. Chobotští hasiči souhlasili a stříkačku odkoupili tehdy za 8250 československých korun. Koupi částečně financovali z vlastních zdrojů a dále z různých sbírek a půjček.

Vydělávání

Koupí požární stříkačky s příslušenstvím začaly další potřebné nákupy pro sbor, jednalo se především o výstroj a nákup různého hasičského materiálu. Na to už ale sbor ve vlastní kase neměl finanční prostředky, tak si musel nějak začít vydělávat. Jak jinak než pořádáním zábav a plesů v místním hostinci.
V roce 1929 byl v obci založen i ženský sbor, ten v červnu tohoto roku činil devět členek, mužů bylo v té době ve sboru sedmdesát sedm. Ačkoliv na tom sbor nebyl finančně nejlépe, postavil roku 1931 nové skladiště, do kterého byla uskladněna stříkačka a další hasičský materiál. V následujících letech byl sbor nucen hledat i další prameny příjmů. Proto se roku 1933 začaly v obci pravidelně pořádat divadelní hry. Ochotníci z Chobota byli úspěšní a vzbudili zájem i v okolních obcích, kde často vystupovali s různými divadelními hrami.

close SDH Chobot zoom_in Veřejná cvičení

Začátkem června roku 1929 se hasičský sbor účastnil prvního cvičení, šlo o okrskovou soutěž, která se konala v nedaleké obci Myštice. O dva týdny později se konalo první veřejné cvičení dobrovolných hasičů přímo v Chobotu. Tehdy šlo o velmi připravenou slavnost, ke které se dostavilo celkem patnáct sborů s více než sto členy. Cvičení se konalo v odpoledních hodinách a nenechaly si ho ujít stovky diváků. Po skončení veřejného cvičení pokračoval program tradičně v místním hostinci, kde v novém sále probíhala taneční zábava.

Nákup stříkačky

V třicátých letech okolní sbory začaly postupně nakupovat nové motorové stříkačky, a tak samozřejmě chobotští hasiči nechtěli zůstat pozadu, a tak se sbor rozhodl stříkačku zakoupit také. Sboru se podařilo nákup stříkačky značky Mára vyjednat a do obce byla přivezena v polovině prosince roku 1936. Nová motorová stříkačka včetně příslušenství stála tehdy 45 tisíc československých korun.

Zásahy

První výjezd k požáru měl hasičský sbor v roce 1933, konkrétně v polovině srpna. Tehdy hořela panská stodola v Hostišovicích.
Další výjezd k požáru sbor zaměstnal až o několik let později, když v noci mezi sedmým a osmým červencem roku 1957 byla velká bouřka a kolem půlnoci uhodil blesk do místní stodoly. Následkem byl velký požár a protože byla ve stodole uskladněna sláma a otýpky chrastí, hrozilo rozšíření požáru na okolní stavení. Vodu museli hasiči brát z místního potoka a ze studny, následně začalo tak silně pršet, že požárníci brali vodu i ze stoky.
Přes veškerou snahu nejen chobotských požárníků shořela stodola celá a majitele tohoto objektu následně ranila mrtvice.

Útlum činnosti

Od roku 1938 veškerá činnost sboru dobrovolných hasičů v Chobotu ustala vzhledem k napjatým mezinárodním poměrům, které tehdy nastaly před druhou světovou válkou. V té době čítal sbor necelých sedmdesát členů. Činnost sboru se začala postupně vylepšovat až po roce 1960, zásluhu na tom údajně nesl nástup nového velitele dobrovolného požárního sboru. Spolu s ním podle místní hasičské kroniky dozrála generace, která byla ochotná pro chobotský sbor obětovat svůj vlastní život. 

Čerpáno z webových stránek www.obecchobot.cz