Ten samý rok byla zakoupena ruční stříkačka firmy Antonín Smekal Praha za 25 tisíc korun. Zajímavostí jistě je, že do prvních výdajů sboru patřilo zakoupení tří helem a tří píšťalek. Každý člen složil hotově 150 korun a Josefu Komrskovi za dovoz bryčkou 30 korun.

První veřejné vystoupení sboru se konalo 5. června 1933 na počest deseti let jeho trvání. Tehdy se ho zúčastnily sbory z Kraselova, Strašic, Strakonic, Štěchovic, Tažovic, Němčic, Sousedovic, Nové Vsi, Zálesí a Volyně. „Pro tento účel byla provedena reorganizace sboru a v novém složení byli mladí do třiceti let,“ píše se v kronice. Po státní hymně, pochodech a projevech se nejprve uskutečnilo sekyrkové cvičení, následovala cvičení pořadová a nakonec požární. Celá akce skončila v hostinci bratra Nikodema v ranních hodinách.

Už o týden později sklidili hasiči pochvalu na srazu v Kraselově, a to od samotného zemského náčelníka z Prahy.

Další oslava založení sboru se konala až po čtyřiceti letech v roce 1963 za účasti sborů Volyně, Úlehle, Němčice, Kraselov, Jetišov a Doubravice. Za dalších 15 let pak 55. výročí a loni 31. května 85. výročí založení sboru.

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Zahorčicích 28 členů, z toho tři ženy. Letos se sboru podařilo vybojovat prvenství v okresní pohárové soutěž. V srpnu pak proběhla v obci soutěž O pohár starostky, na které byli domácí druzí. Koncem roku pak obec prováděla rekonstrukci střech na hasičské zbrojnici, při níž hasiči odpracovali nejméně 400 brigádnických hodin.

Pokud bychom se ohlédli do historie, najdeme zda pak datum 11. červen 1967. Ten den byl zkolaudován Dům požárníků, který vznikl z bývalé školy. Přestavba trvala dva roky, z rozpočtu obce bylo prostavěno 22 496 korun a v akci „Z“ 23 965 korun. Zdarma bylo odpracováno 1543 hodin.

Starostové sboru

Vojtěch Kuneš (1923 až 1932), Matěj Kočí (1933 až 1936), Jan Mikas (1937 až 1949), Josef Nikodem (1950 až 1980), Jaroslav Janout (1981 až 2005), Josef Tesárek (od roku 2006).

Velitelé sboru

Tomáš Kočí (1923), Robert Tesárek (1950 až 1966), Václav Chasa (1967 až 1967), Jaroslav Janout (1969 až 1978), Vojtěch Harant (1979 až 1989), Milan Pechlát (od roku 1990).

Zakládající členové sboru
Josef Bouda, Tomáš Černík, Prokop Harant, Václav Chasa, Matěj Hejlek, Matěj Kočí, Josef Komrska, Josef Kubeš, Vojtěch Kuneš, Jan Mikas, Jana Motlová, Antonín Nikodem, František Nikodem, Josef Nikodem, Václav Pitra, Tomáš Skřivan, Josef Šíp, Josef Šoul, František Štoural, Čeněk Tesárek, František Tesárek, Josef Tesárek, František Veselý, František Voldřich, Karel Žák.