Dne 15. května téhož roku se konala první valná hromada, které se zúčastnilo 38 členů. Za předsedu sboru byl tehdy zvolen M. Prokop, za místopředsedu J. Andrlík, za velitele V. Kohout a za pokladníka J. Strnad.

V roce založení objednal jménem sboru předseda M. Prokop plátno na hasičské obleky a razítko pro sbor.

První požár, k němuž drahoničtí hasiči přispěli na pomoc, byl požár stodoly Josefa Dvořáka v Pohorovicích. V témže roce pořádal sbor také dvě taneční zábavy a 10. srpna slavnost svěcení stříkačky.

Pomoc při požáru

Druhá valná hromada se konala 2. ledna 1892 za účasti 38 členů. Sbor tohoto roku pomáhal při požáru stodoly Jos. Churáně ve Sviněticích, Maleticích a Heřmani. Dne 2. července 1893 způsobil blesk požár v Albrechticích, kde hasiči zachránili vedlejší stavení a zamezili dalšímu postupu ohně. Sbor tento rok také pořádal pět divadelních představení.

První zářijový den roku 1895 pomáhal SDH Drahonice u požáru Kráčmerovy stodoly v Kloubě. O rok později při požáru v Ražicích. Roku 1897 pořádal sbor taneční zábavu ve prospěch své pokladny. Rok poté pomáhal při hašení požáru stodoly ve Vodňanech.

Po přelomu století, roku 1901, se sbor zúčastnil župního sjezdu jednoty na Písecku v Kestřanech. Také přispěl při požáru několika chalup v Cehnicích, jež zapálil blesk.

V roce 1902 začal sbor odebírat časopis Hasičské Rozhledy a bylo mu postaveno skladiště za obecní peníze, jelikož sám své neměl. O rok později se sbor zúčastnil župního sjezdu v Ražicích a slavnosti sv. Floriana, a pak pořádal zábavu v hostinci M. Prokopa.

SDH Drahonice pravidelně pořádá taneční zábavy ve prospěch své pokladny, stále odebírá Hasičské Rozhledy, pravidelně se účastní Florianských slavností, župních hasičských sjezdů a pomáhá při požárech. Kronika hasičského sboru nebyla vedena od roku 1940 vlivem válečných událostí.

Od roku 1970 se stále ozývají hlasy, že požární zbrojnice je nevyhovující. O pět let později byly započaty práce na výstavbě nové víceúčelové budovy, která zahrnovala hasičskou zbrojnici i národní výbor, a po dvou letech bylo dílo dokončeno a slavnostně předáno 12. června 1977. Při této příležitosti byla připomenuta historie sboru. Pak následoval odchod na místní hřiště, kde byla předvedena moderní hasičská technika a kde se konala soutěž v požárním útoku a štafetě. Drahonice se umístily na druhém místě. Na závěr slavnosti byli vyznamenáni starší členové sboru medailemi za věrnost.

Pěkný dárek

Dne 10. ledna 1991 byla sboru předána požární autocisterna Š 706 RT s nádrží 3500 litrů vody. Řidičem byl určen Jaroslav Častoral.

Při stém výročí založení sboru byla předána řada čestných uznání zasloužilým hasičům, předvedena moderní technika a konala se soutěž v požárním sportu.

Roku 1996 vyjeli drahoničtí hasiči na pomoc do Budyně, jejíž část zaplavila stoletá voda. O rok později bylo v Drahonicích utvořeno družstvo žen, které hned 24. května 1998 obsadilo první místo na soutěži v Jiníně.

Když se 14. července 2001 konala slavnost 110. výročí založení sboru, zúčastnil se jí nečekaný rekordní počet mužstev, a to 22 družstev mužů a sedm družstev žen.