Stalo se tak 11 let poté, co byl založen první hasičský sbor ve Velvarech. Vodňanští hasiči jsou tedy druhým nejstarším sborem v okrese. Od samotného vzniku byl SDH velmi aktivní a snažil se být oporou i pro sbory z okolních obcí.

Mezi zakládající členy patřili Tomáš Bělohlávek, který byl také prvním starostou sboru, Oto Bělohlávek, Jan Rošický a pánové Stříbrný, Štěpánek, Louženský, Buchtele, Princ, Protiva a Řídký. V době založení měl sbor 46 členů, kterými byli především vojenští vysloužilci a příslušníci Sokola.

Vodňanští dobrovolní hasiči se pravidelně scházeli k přípravám programu své činnosti a z dobrovolných příspěvků si pořizovali hasičské vybavení. To bylo dosti jednoduché až do doby, kdy městští radní zakoupili hasičům čtyřkolovou ruční stříkačku s hadicemi.

V roce 1894 byla založena Vodňanská hasičská župa, a to především díky iniciativě místního sboru. Dne 28. října 1894 se konala ustavující schůze ve Vodňanech. Zde byly schváleny župní stanovy, které byly 29. ledna 1895 úředně potvrzeny. Prvním župním starostou se stal Josef Hruška. Župa se následně přihlásila za člena České zemské hasičské jednoty a byla zapsána do seznamu pod číslem 79.

Koncem 2. světové války měl sbor přes sto registrovaných členů. Sídlil v požární zbrojnici v Zeyerových skladech a jeho nedílnou součástí byla skupina samaritánů, kterou tvořili muži i ženy.

Hasičskou výzbroj si sbor nakupoval z vlastních finančních zdrojů, které závisely především na členských příspěvcích a výtěžcích z plesů a jiných kulturních akcí.

Nejstarším strojem byla dvoukolová motorová stříkačka, kterou ve 20. letech vyráběla firma Jiří Fridrich ve Vodňanech. Roku 1927 byla zakoupena automobilová stříkačka Laurin–Klement a o 15 let později, roku 1942, motorová dvoukolová stříkačka značky Zikmund. Později byl kvůli rychlejší dopravě k požárům zakoupen a upraven i nákladní automobil značky Citroën.

Po 2. světové válce nastalo období rozvoje činnosti požární ochrany a vodňanský sbor byl zařazen mezi tzv. „výpadové sbory“, což znamenalo, že musel zasahovat u větších požárů v okruhu 100 kilometrů od města.

Městský úřad ve Vodňanech došel k závěru, že stav požární zbrojnice a technika hasičského sboru již nevyhovuje potřebám a rozhodl se vybudovat novou hasičskou zbrojnici. Stavba byla započata 8. června 1959 a slavnostně dána do provozu 10. července 1966. 16. března 1979 byla zahájena ještě přístavba zbrojnic. Stavba byla ukončena 17. prosince 1980.

Lucie Kotrbová