Letos si místní připomněli již 125. výročí založení. Při slavnostních okamžicích sbor užívá historický spolkový prapor, který byl prvně rozvinut v roce 1938, a v duchu jeho hesla slouží členové sboru dosud: „Vlasti k obraně, bližnímu k ochraně.“

V současné době je starostou sboru Václav Boukal st. a velitelem Pavel Janoch.

Mezi činnými členy aktivně pracují družstva mužů, žen, veteránů a mladých hasičů. Členská základna má 95 členů (58 mužů, 20 žen, jednoho člena dorostu a 16 dětí).

Po založení sboru byly největší požáry likvidovány převážně v areálu místního mlýna nad Otavou. Avšak ne vždy je řeka jen pomocníkem a dobrou zásobárnou vody. Svou nevlídnou tvář ukázala místním v posledních letech hned dvakrát – nejprve těsně před Vánocemi 1993 a v roce 2002. Vyplaveny byly obytné domy, rekreační zařízení, škola v přírodě, kde byla stržena i příjezdová komunikace na 250 metrech. Zaplaveny a poničeny byly skladové a výrobní prostory Agra CZ a.s. i s vodní elektrárnou. Uchráněna nezůstala ani čistírna odpadních vod, která měla obstát i ve stoleté vodě, úpravna vody ani veřejné tábořiště.

Usilovnou práci celé jednotky SDH ocenili nejen místní, ale také ministerstvo vnitra vyslovením svého poděkování za účast na záchranných pracích a likvidaci následků povodní.

Od ručních stříkaček tažených koňmi přes motorové stříkačky dospěl sbor až k získání nového požárního cisternového vozidla s vysokotlakem na podvozku Renault Midlum. Hasiči se tak dostali od dodávky vody z několika stovek na tisíce litrů za minutu. Technika slouží především potřebám zásahové jednotky, jejíž členové při každém zásahu nasazují vlastní životy. Místní zásahová jednotka, která byla odborně proškolena, operuje nejen pro území obce, ale celého okresu a při větších požárech se stává partnerem strakonického HZS. Využití moderní techniky se osvědčilo i při orkánu Kyrill.
Jeden z nejkrásnějších předvánočních dárků obdržel sbor 16. prosince 2006, kdy symbolicky převzal klíče od nového požárního cisternového vozidla CAS – 24 s vysokotlakem na podvozku Renault. Cisterna má obsah 3400 litrů. Slavnostní předání bylo na návsi obce a vozidlo posvětil horažďovický vikář M. Nikola.

Naopak nejstarším strojem, který sbor vlastní, je dvoukolová motorová stříkačka dvouproudní z roku 1936 od firmy V. Ig. Stratílek, odkud také získala své jméno „Stratílek“. V současné době je zapůjčena v Pošumavském hasičském muzeu ve Stachách.

Jelikož členská základna sboru vždy byla a je velice široká, měli členové vždy významný podíl na kulturním dění v obci. Dodnes je uchována tradice hasičských plesů a pořádání soutěží v hasičském sportu. Dříve nebyla výjimkou představení divadelního spolku nebo příprava masopustního průvodu.
Dnes se sbor zaměřuje především na práci s mládeží a povzbuzení dětské hasičské duše. Mladí hasiči jsou přihlášeni do celostátní soutěže Plamen. K běžným dovednostem patří zvládnutí základních znalostí ze zdravovědy, použití hasicích přístrojů, znalost značek, určování azimutu, ale také šplh po laně, vázání uzlů či střelba ze vzduchovky. V požárním sportu bojují o cenné medaile zpravidla v disciplínách štafety 4 x 60 m, štafetě dvojic a požárním útoku.

Sbor je také pořadatelem soutěže O putovní pohár starosty obce Střelské Hoštice.

Eva Janochová