Již před oficiálním založením hasičského sboru užívali místní lidé ruční stříkačku z roku 1840.

Novou dvouproudní stříkačku dostal sbor až rok po svém oficiálním vzniku.

Hasiči se starali nejen o ochranu majetku, ale pořádali také hasičské zábavy či divadelní představení. Měli dokonce vlastní fond na podporu nejpotřebnějším členům.

Po první světové válce vzniklo také ženské družstvo.

Oslavy padesátého výročí založení hasičského sboru vyvrcholily zakoupením nové motorové stříkačky. To se psal rok 1933.

Za fašistické okupace zatklo gestapo náčelníka Václava Jirotku a velitele Josefa Mastíka. Oba na následky věznění zemřeli. Na domech umučených hasičů byly po válce odhaleny pamětní desky.

Nová zbrojnice

Na rok 1977 vzpomínají sedličtí hasiči jako na mimořádně významný. 7. listopadu 1977 byla totiž slavnostně otevřena nová požární zbrojnice s prostornými garážemi, skladištěm, společenskou místností a bytem.

O budovu se všichni obětavě starají a ta dodnes vypadá jako nová. Společenskou místnost využívají i další organizace ke slavnostním a společenským příležitostem, stejně tak i občané Sedlice k soukromým rodinným oslavám.

Současnost

Sbor sedlických dobrovolných hasičů má v nyní 109 členů a z toho je 26 žen.

Kdykoli připravena na výjezd je autocisterna Tatra 815 - CAS 32 s nádrží na 8200 litrů vody a dopravní Avia A-30 DVS 12 s přenosnou stříkačkou PS-12.

Sedličtí hasiči byli několikrát také na evropském setkání hasičů Pyromeeting v Brně, kde sklidili obdiv za vzorný stav Tatry 815 - CAS 32 a hlavně za zrestaurovanou a stále funkční ruční stříkačku z roku 1908, která se zapřahuje za koně. Opravili ji a slavnostně předvedli na oslavách stého výročí založení sboru v roce 1983.

Zásahy družstva při požárech v Sedlici i okolí jsou s uznáním hodnoceny jako rychlé a kvalitní.

Mladí hasiči

Velkým přínosem pro sbor je družstvo mladých hasičů.

Jejich fyzická zdatnost vynikla především při povodních v srpnu 2002. V Blatné tehdy zasahovali v nejkritičtějších chvílích, za což získali řadu ocenění a uznání. Zachraňovali například tatru blatenských hasičů, která uvízla v proudu vody.

Zábava

Sedličtí hasiči každoročně pořádají plesy, příležitostně taneční zábavy a poznávací zájezdy. Nechybějí u stavění májky ani pálení čarodějnic.
Účastní se různých hasičských soutěží a přehlídek, na kterých sklízejí potlesk také svým unikátním cvičením se žebříky.