Na první valné hromadě bylo zvoleno vedení sboru. Starostou se stal Jan Podskalský, jednatelem František Špalek a velitelem František Jankovec.
Mezníků v historii sboru bylo hned několik. Například v roce 1898 byla do obce slavnostně přivezena hasičská stříkačka. V roce 1901 byla postavena hasičská kůlna. V roce 1936 si místní hasiči pořídili novou motorovou stříkačku a v roce 1953 už měli i hasičské auto. Nové zázemí v podobě hasičské zbrojnice začali v Malenicích budovat v roce 1968. Rok poté byla hasičárna otevřená.

V současné době má sbor dobrovolných hasičů 80 členů, z toho 10 žen. Má tři soutěžní družstva, muže, ženy a veterány a je jednou z nejlépe vybavených JPO 5 ve Strakonickém okrese.

V loňském roce oslavil 110 let svého založení. „Při této příležitosti jsme pořádali velké oslavy. Jejich součástí byla okrsková soutěž za účasti složek integrovaného záchranného systému. S těmi jsme připravili program zaměřený na první pomoc, obranu a ochranu majetku a osob,“ zmínil se velitel hasičů v Malenicích Oto Švehla.

U příležitosti výročí se uskutečnila také slavnostní schůze,během které zpestřilo program vystoupení místních dětí z MŠ a ZŠ , a byla předána slavnostní ocenění dlouholetým členům sboru. Maleničtí hasiči jsou velmi činní a spolu s ostatními spolky se podílejí i na kulturním dění v obci. „Pro děti připravujeme například program k Mezinárodnímu dni dětí, každoročně pořádáme soutěž O pohár starosty obce Malenice, který se uskuteční i v sobotu 8. srpna, a Hasičský ples. Také jsme se podíleli na úspěšných oslavách „Vesnice roku“ a od loňského roku se konají v nově opravené hasičské zbrojnici projekce z exotických výprav po celém světě některých našich členů, např. Africké Togo, jihoamerická Bolívie a Peru i okolí Bajkalu. Pořádáme i každoroční zájezd do termálních lázní v Německu,“ uvedl Švehla.

Ruku k dílu už mnohokrát hasiči přiložili i při zvelebování okolí. Například při výsadbě zeleně v obci a kolem ní nebo každoročním čištění potoka, či letním zalévání travnatých ploch a stromů, sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu a dalším zkrášlení obce. „Spolupráci s obcí nechci opomenout. Jako všechny sbory máme její podporu a vycházíme si vzájemně vstříc,“ dodal Švehla.

Jak moc jsou hasiči v obci zapotřebí, lidé poznají většinou v době nouze. Naposledy pomáhali při červnových záplavách, kdy bylo v Malenicích vyplaveno asi 75 domů. „Čerpali jsme vodu ze sklepů a domů, udržovali čisté průtoky potoků, kde se zachytávaly větve a stromy, zajišťovali bezpečnost občanů protipovodňovými opatřeními ale i rozvážením hygienických a dezinfekčních prostředků. Za ty musíme poděkovat Červenému kříži a HZS Strakonice. Další velkou pomoc nám poskytli hasiči z Čestic a Černětic při odklízení následků povodně,“ uvedl velitel.

V terénu dobrovolní hasiči z Malenic nechyběli ani v roce 2007, při řádění orkánu Kyril, kdy Zasahovali v blízkých Předslavicích nebo při ničivých povodních v roce 2002. Také zmínky z historie potvrzují akceschopnost jednotky. V roce 1984 vyjížděla k výbuchu plynu do Úlehle. Roku 1949 se účastnila záchranných pracích po povodni a v roce 1946 zasahovala u vlakového neštěstí ve Lčovicích, při kterém zemřelo pět osob.