První jednotce velí Michal Říšský, druhé Vojtěch Harášek. Jejich úkolem je stoprocentní připravenost k zásahu u požárů, k ochraně lidských životů a škod na majetku. Roku 2006 tvořilo sbor 122 členů, z toho 85 mužů, 17 žen a 20 dětí.

Z historie

Sbor založil 30. září roku 1888 řídící učitel Ignác Houra. Zakládající schůze se zúčastnilo 24 občanů. 14. října téhož roku byl zvolen první osmičlenný výbor. Přes počáteční problémy, hlavně finanční, začíná spolek v srpnu 1889 cvičit. O rok později byla zakoupena první ruční stříkačka. Prvním starostou sboru byl zvolen Josef Růt.

Současnost

V roce 2006 byla dokončena síň tradic sboru dobrovolných hasičů, která se nachází v budově obecního úřadu. Zájemci si zde mohou prohlédnout fotografie a jiné materiály, které mapují historii i současnou činnost sboru. Nechybí zde ani poháry vyhrané v hasičských soutěžích nebo prapor sboru. „Ten už je pěknou řádku let starý, až z doby totality,“ upřesnil velitel Vojtěch Harášek.

V loňském roce prošla kompletní rekonstrukcí hasičská zbrojnice. „Dělali jsme novou podlahu, malovali jsme a prováděli se veškeré další úpravy,“ doplnil Harášek. Celou opravu hradila obec s pomocí získané dotace.

Činnost

Činnost sboru je všestranná. Každoročně pořádají hasičský ples, dětský maškarní ples, den dětí, pálení čarodějnic, stavění máje nebo vánočního stromu. Spoluúčastní se také na brigádách při jarním úklidu obce, účastní se pohřbů občanů Záboří a mnoho dalšího.

K dispozici má sbor klasické vybavení, jako dýchací přístroje, vysílačky, motorovou stříkačku PS 12 a Avii.

Poslední zásahy

Od roku 2000 vyjížděli zábořští dobrovolní hasiči k požáru rodinného domu v Chrášťovicích, lesu v Bratronicích a Čečelovicích.

V roce 2006 dvakrát vzplála ubytovna v Záboří, hned za hasičkou zbrojnicí. Poslední výjezd směřoval do Blatenky. „To bylo vloni. Byli jsme přivoláni k požáru kůlny,“ řekl Harášek.

Školení

Jejich stoprocentní připravenosti pomáhá každoroční účast na různých cvičných a námětových cvičeních, aby si oživili a zdokonalili znalosti v této oblasti.
Každým rokem musí projít školením organizovaným Hasičským záchranným sborem ve Strakonicích. Školení podstupují řidiči, strojníci a velitelé. Ti jsou školeni za účasti profesionálních hasičů a na závěr skládají zkoušky. Ostatní členové se pravidelně účastní školení a praktického výcviku první pomoci, používání radiostanic a dýchacích přístrojů.

Soutěžní úspěchy

O úspěchu dobrovolných hasičů v hasičských soutěžích svědčí řada pohárů a diplomů v síni tradic. Podle velitele Vojtěcha Haráška jsou dokonce úspěšnější ženy. Ty získaly například první místo v okresní soutěži požárního sportu ve Strakonicích roku 2004.

O rok později byly opět první v Mečichově. I v roce 2007 obsadily první místo a to v okrskové soutěži v Zadních Zborovicích. To jen něco málo z posledních úspěchů.

Pozadu však nejsou ani muži. Jako ženy obsadili první místo v okrskové soutěži v Zadních Zborovicích, roku 2006 byli druzí v okrskovém cvičení v Doubravici, taktéž na tom byli roku 2005 v Mečichově.

Oslavy 120 let

V loňském roce oslavil sbor 120. výročí svého založení. Program zpestřili svým vystoupením Blatenské mažoretky a především hasiči z Hlupína, Mečichova a Sudoměře s vlastní historickou technikou. Nechybělo ani ocenění zasloužilých členů.

Magdaléna Kadaňová