První impuls k založení sboru byl dán poměrně kuriózní formou – přátelským rozhovorem malého sice, ale velmi čilého bruslařského spolku někdy v roce 1882, ne-li dříve.

Ovšem vůle k založení hasičů tady byla. „A byla asi velmi silná, ale sama o sobě by nestačila. Tehdejší kaplan Vojtěch Králíček získal pro hasičskou věc rytíře Doubka z Oseka, který slíbil poskytnutí stříkačky, dříví na cvičiště, ale hlavně morální podporu. Potíže ovšem trvaly. Jistě si nemůžeme myslet, že budoucí zakládající členové – vesměs řemeslníci nebo zemědělci – měli zkušenosti s vedením knih nebo úřední pošty," cituje z kroniky starosta hasičů Pavel Kříž.

SDH RadomyšlKronika neuvádí přesný datum, ovšem uvádí jmenný seznam zakládajících členů. Nejmladšímu bylo 17 nejstaršímu 40 let. K založení sboru došlo 25. února 1883.

Zakládajícími členy výboru v roce 1883 byli: Jan Janouš – hospodář a předseda, kaplan Vojtěch Králíček – místopředseda, Václav Kovář – hospodář a jednatel, Jan Slanař – kupec a pokladník, Karel Klecan – soused, František Zelenka – krejčí, František Koubovský – obuvník. Prvním velitelem sboru byl zvolen Václav Kovář.

Díky rytíři Doubkovi byla roku 1886 slavnostně koňským potahem dovezena ve Vídni zakoupená ruční stříkačka, která je dodnes majetkem sboru. O několik let později byl zakoupen koňským potahem tažený výsuvný žebřík od firmy Smékala a syn Praha Smíchov s podmínkou, že plně vysunutý žebřík musí dosáhnout k hodinám umístěným ve věžičce radnice, které se nacházejí ve výšce přibližně 12 metrů. Do dnešní doby je i tento historický a unikátní žebřík plně funkční a při ukázkách obdivován všemi přítomnými. Celokovová ruční stříkačka tažená koňmi byla zakoupena okolo roku 1900. I ta je k vidění při slavnostních příležitostech.

Nová kapitola

Přišel 28. říjen 1918 – vyhlášení samostatnosti ČSR. Otevřela se nová kapitola v životě požárního sboru v Radomyšli. Členové se aktivně a s velkou účastí zúčastňovali všech veřejných, hasičských i kulturních akcí a všech župních a okrskových cvičení.
V roce 1933 byla konána oslava 50. výročí založení sboru. Jubilejní 50. výroční valná hromada byla konána 5. března a druhý den pak pokračovala slavnost spojená s veřejným vystoupením a předvedením ukázky hašení požáru.

V roce 1954 bylo rozhodnuto postavit na místě staré vyhořelé děkanské stodoly novou hasičskou zbrojnici. V roce 1955 bylo z vlastních prostředků zakoupeno nákladní auto pro dopravu osob k požárům se závěsem motorové stříkačky. Zbrojnice byla otevřena při oslavě 75. výročí založení sboru v roce 1958.

V několika následujících letech se přihlásilo mnoho nových členů a členek a činnost sboru vysloveně vzkvétala. Je možné to doložit zprávami o činnosti, množstvím zájezdů, návštěv divadel apod.

V roce 1983 byly uspořádány dvoudenní oslavy stého výročí založení sboru. Tyto slavnosti nastavily pomyslnou laťku opravdu hodně vysoko, a proto bylo dost těžké se jim vyrovnávat při pořádání dalších oslav – totiž 110. a 120. výročí založení sboru.

SDH RadomyšlBájný Fénix

V polistopadové době po roce 1989 jakoby činnost sboru pomalu usínala, Členové měli jiné starosti a na činnost sboru jim v tak hojné míře nezbýval čas. „Jen ti nejobětavější a ti, kteří mají hasičinu v srdci, dokázali sbor udržet při životě a připravit důstojnou oslavu hodnou 110. výročí od založení sboru. Právě tady, v roce 1993, se jako bájný Fénix z popela sbor zvedá a začíná s novým elánem a nadšením opět pracovat," pokračuje Pavel Kříž.

V průběhu let se sbor pomalu vrací na místo v obci, které mu právem patřilo v minulosti a patří i dnes. Významný pro sbor byl rok 2013, kdy oslavil 130 let své činnosti.¨

Současnost

Sbor má kolem 130 řádných členů ve věku do dvou do 86 let a patří mezi nejaktivnější spolky působící v Radomyšli. I proto má plnou podporu městyse. „Hasiči jsou pro nás přínosem nejen z hlediska bezpečnosti, ale také pro svoji kulturní a společenskou činnost," uvedl starosta městyse Luboš Peterka.

Právě díky této podpoře je sbor výborně vybavený a jeho technika je v bezvadném stavu. Vzhledem k vybavení, rychlosti, akceschopnosti a umu členů zásahové jednotky je jednotka vyžadována ke společným zásahům s profesionální jednotkou hasičů ze Strakonic.

K dnešnímu dni čítá zásahová jednotka deset řádně a pravidelně školených zkušených hasičů. Být zařazen do jednotky je považováno za čest a jako odměna za práci odvedenou pro rozkvět sboru.

SDH RadomyšlRozhovor s Pavlem Křížem (vlevo)

Proč a jak dlouho jste hasičem?
Prostě proto, že jsem chtěl a cítil jsem potřebu prací ve sboru pomoci obci, ve které žiji a mám tak rád. Díky spolkům a lidem sdruženým v těchto organizacích venkov žije. U sboru jsem už deset let.

Při jakých událostech zasahujete?
Jsme využíváni při náročnějších a rozsáhlejších požárech a jsme zařazeni do programu civilní ochrany obyvatel. V poslední době např. velký požár v areálu bývalého JZD, požár osobního automobilu, rodinného domu, ochlazování hal na odchov drůbeže a letošní léto velký požár obilného pole na Sedlicku.

Jezdíte na soutěže?
Ano, ale hasičské soutěže nejsou pro nás prioritou, pouze zpestřením pracovního roku. Bohužel je pro některé sbory a jejich ambiciózní členy důležitější vyhrávat soutěže než věnovat se samotné hasičině. U nás to děláme přesně opačně! Díky bohu! 

(Redakčně kráceno, čerpáno z www.radomysl.net se svolením městyse)