Vesnička, ve které žije pouhých padesát dva obyvatel a vedou do ní dvě příjezdové cesty, z nichž jedna je v zimě pro osobní auta nesjízdná, to je obec Vacovice. I přes nízký počet žijících obyvatel má místní sbor dobrovolných hasičů třicet devět členů.

Hasiči Vacovice.Historie

Sbor dobrovolných hasičů ve Vacovicích vznikl v květnu roku 1959, nemá tedy příliš dlouhou historii. Sbor byl sice založen už o několik let dříve, konkretně v roce 1936, tehdy byla i schválena zápůjčka hasičské techniky. V malé vesničce však nebyl nikdo, kdo by se chtěl dobrovolným hasičem stát a tak sbor zanikl. Druhý pokus založení po 23 letech už byl úspěšný a dnes je v obci dobrovolným hasičem téměř každý. Obrovského vzestupu se sbor dočkal v roce 1998, kdy se členové rozhodli aktivně se podílet na soutěžích v požárním sportu, který se stává především v posledním desetiletí velmi populárním.

Sportovní družstvo

Do roku 1998 fungoval mezi dobrovolnými hasiči ve Vacovicích zvyk účastnit se okrskové soutěže jednou za rok. Tato změna nastala právě po tomto roce, kdy si místní dobrovolníci řekli, že je nutné udělat změnu. Problémem této doby bylo nedostatečné technické vybavení, tehdy vacovické požární družstvo běhalo na soutěžích v časech nad jednu minutu, dnes s lepší výbavou běhají stejné vzdálenosti okolo 22 sekund. Za vznikem sportovního družstva stála především chuť a společná idea celého týmu. Postupně se tým stále vylepšoval, nechal si, jako jeden z prvních, vyrobit vlastní dresy s jmenovkami a na okrskových soutěžích se stal středem pozornosti. ,,Rozhýbali jsme stojaté vody, které tady po desetiletí byly," říká mluvčí dobrovolných hasičů a starosta obce Vacovice Jiří Kabát. Po tomto přelomovém okamžiku už měl prý vlastní dres téměř každý soutěžní tým. Postupně se začala měnit i pravidla soutěží a hasičský sport dostal zcela nový rozměr. Aktivita místních dobrovolných hasičů navíc zpopularizovala malou vesnici, o které do té doby téměř nikdo nevěděl. „Dnes o nás vědí hasiči v celém okrese i mimo něj a dokonce i v Německu," říká Jiří Kabát. Sbor se snaží každým rokem hasičskou soutěž nějak vylepšit a obohatit, aby se vyjímal od ostatních sborů, které tyto soutěže také pořádají. Letos se ve Vacovicích bude pořad již patnáctý ročník. ,,Každé družstvo, ať je první nebo poslední, si od nás odváží nějakou cenu," informuje velitel SDH Vacovice Karel Kouba.

Hasiči Vacovice.Další činnost

Sbor dobrovolných hasičů ve Vacovicích pořádá i nejrůznější kulturní a společenské akce nejen pro místní obyvatele, ale i pro lidi z okolních vesnic. Sbor pořádá například pouťovou zábavu, grilování pstruhů, masopust a další zajímavé akce. V době vzniku se hasičský sbor věnoval také ochotnické činnosti, v dnešní době se snaží tuto tradici obnovit. „Další divadelní představení připravujeme na 11. dubna," doplnil starosta SDH Vacovice František Němec.
Dále se snaží sbor dělat nejrůznější brigádnickou činnost. Výtěžek z těchto akcí jde pak na podporu hasičského sboru.

Zásahy

Sbor nabídl pomocnou ruku například při ničivých povodních v roce 2002, tehdy dokonce mimo okrsek, což není zcela běžné. Vacovičští hasiči spolupracovali na odklízení škod po povodni ve Volyni. ,,Samotného mě překvapila aktivita našich hasičů, když si přes okresy vymohli pomoc na odklízení škod po ničivých záplavách," s hrdostí říká starosta obce Jiří Kabát. Především u odklízení škod po přírodním živlu museli dobrovolní hasiči z Vacovic několikrát.

Hasiči jsou pro mě na prvním místě, říká Karel Kouba

Současný velitel sboru Karel Kouba je u Sboru dobrovolných hasičů Vacovice od čtrnácti let. „Můj táta byl u hasičů také, takže to byla jedna z dalších věcí, které o tom rozhodly," říká.

Hasiči Vacovice.Kdy jste se stal členem místního hasičského sboru?

U vacovických hasičů jsem od svých čtrnácti let.

Jak dlouho vykonáváte funkci velitele?

Velitelem jsem už více než dvanáct let, možná i proto už jsem tak zešedivěl (smích).

Co vás přimělo stát se dobrovolným hasičem?

Pro mě byly nejvíce rozhodující hasičské soutěže, které mě od začátku velmi bavily. Můj táta byl u hasičů také, takže to byla jedna z dalších věcí, které o tom rozhodly.

Váš otec byl také velitel sboru?

Ne. Můj táta měl u sboru funkci preventisty. Měl na starost kontrolu komínů a elektrických pojistek v domě.

Máte nějaké další koníčky, kterým se ve svém volnu věnujete?

Mám, hned několik. Chovám tři býky, dělám pořadatele na různých hudebních akcích a pomáhám kamarádovi s osvětlením různých kulturních akcí. Nicméně hasičům dávám přednost před vším ostatním. 

Autor: Vladimír Hoť