Sbor dobrovolných hasičů v obcích Čepřovice, Kakovice a Jiřetice byl založen 28. ledna roku 1906. „Prvními a vlastně zakládajícími členy výboru byli za Čepřovice pánové Pilňáček, Carda, Sýkora, Chvosta a Kout. Za Kakovice pánové Kudrle a Švejda a za Jiřetice pánové Lafata a Boška," píše se v historii sboru.
Koupili kalhoty
Začátky byly téměř bez prostředků, a tak bylo jistě velkým úspěchem získání hasičské stříkačky v roce 1907. V témže roce byly také zakoupeny plátěné kalhoty.
V letech 1907 až 1927 byla činnost sboru různorodá, od účasti ve věcech veřejných až po dovybavení a udržování věcí hasičských. Velkým problémem byla v té době účast členů na různých cvičeních, kterou definoval p. J. Pícha slovy: „Na sbor Čepřovický musí býti vždy pohlíženo s úctou, tedy nesmíme dáti podnět k nějakému zesměšňování. Nestyď se nikdo na veřejnosti, že jsi hasič, nýbrž musí to býti tvojí chloubou, že nasazuješ život v nebezpečí dobrovolně pro svého bližního. Ten, který dnes uráží Tebe, může Tě potřebovat zítra i dříve, kdy jistě bude Tě prosit, bys mu zachránil co možno nejvíce. Tedy své cvičení neber na lehkou váhu."
Dvacátá a třicátá léta byla poznamenána i zapojováním se žen do různých spolků a organizací. Není proto divu, že v roce 1931 byl v Čepřovicích založen Ženský hasičský sbor, který bohužel fungoval jen do roku 1933, kdy byl zrušen.
Rok 1935 byl ve znamení modernizace výzbroje. Byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka od firmy R. A. Smekal Slatiňany, 300 metrů hadic a pořízeno elektrické osvětlení. Aktivity sboru byly v těchto letech zaměřeny zejména na práci s mládeží. Byla založena družstva dorostu a žactva.
Velkým mezníkem byl rok 1948, který ovlivnil veřejný život mnoha spolků. Hasiči se i nadále podíleli na různých akcích, jako byla výstavba hasičské zbrojnice v roce 1970. Aktivně svou pomocí pomohli při výstavbě pošty, národního výboru a mateřské školky. Pomáhali postavit nový kulturní dům, ochotnicky hráli divadlo. Pořádali konopickou a dožínky.
Když byla v roce 1981 postavena nová požární stanice ve Strakonicích, čepřovičtí hasiči na její výstavbě nechyběli. „Nesmíme však opomenout velký podíl sboru na kulturním dění v obci. Pořádání tradičních plesů a zábav, úzká spolupráce se ženami a dětmi. Velké oblibě se těšilo pořádání různých zájezdů pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky. Jednou z hlavních náplní činnosti sboru byla i účast na různých soutěžích a součinnostních cvičeních," připomíná velitel sboru Václav Řízký. On sám je hasičem od roku 1970, kdy byl v mladých hasičích. V roce 1990 pak pracoval dokonce jako profesionální hasič ve Strakonicích.
Vyměnili auta
Počátkem 80. let byla provedena výměna hasičských vozidel. Již dosluhující a zastaralé vozidlo typu Erena nahradila tehdy modernější Avia. Náplní činnosti sboru byla nejen účast ve věcech veřejně prospěšných, ale byly pořádány brigády zaměřující se na údržbu požárních nádrží a hasičské techniky. Aktivně a naplno se rozjela práce kroužku Mladých požárníků. Technické zázemí bylo v roce 1987 rozšířeno o cisternu CAS 25. Velitelem byl v této době Václav Řízký ml. a předseda Václav Šimek. V soutěžích požárního sportu dosahovala družstva mužů a žen velice pěkných výsledků. Členové sboru se aktivně podíleli na výstavbě vodovodu , úklidech obce a jiných veřejně prospěšných akcích.
Sametová revoluce a s ní spojené změny samozřejmě ovlivnily i práci sboru v Čepřovicích. Nová hasičská zbrojnice byla rozšířena o přístavbu na vozidlo Avia. Nově v této době začal působit Integrovaný záchranný systém, což přineslo sboru nejen mnoho nových úkolů, ale i zlepšení vybavení technického zázemí, a tím i zkvalitnění práce. Sbor se i nadále podílel aktivně na životě v obci, ale jeho prvořadou úlohou je účast na likvidaci požárů a pomoc při živelných pohromách. V této době byl rozšířen okruh zásahových míst až po obec Mladějovice, nově byla vytvořena i zásahová jednotka.
V nedávných dnech dostali čepřovičtí hasiči od strakonických profesionálů dárek – cisternu na podvozku tatra z roku 1985. Přebíral ji velitel Václav Řízký a šlo o setkání po letech – v dobách svého působení ve Strakonicích s tímto vozem jezdil…