Sbor dobrovolných hasičů z Jámy bojuje o titul Dobráci roku. Až do pátku 19. února mohou jejich příznivci zasílat prostřednictvím SMS zpráv hlasy, které by je mohly vynést až k vytouženému titulu Českého rozhlasu.

Hasiči z JámyPodnětem pro založení sboru byla mimo jiné i úspěšná činnost hasičského sboru v Mičovicích, který byl založen v roce 1900 a jehož členy byli i někteří občané Jámy.
Byli to tito první jamští hasiči:
František Štaubr, svobodný, syn rolníka z č. p.7, do mičovického sboru byl přijat v 16. 4. 1902 v hodnosti lezec
Kašpar Sarauer, svobodný, cihlář z č. p. 9, do mičovického sboru byl přijat v 16. 4. 1902 v hodnosti lezec
Jan Kuba, svobodný, syn rolníka z č. p. 2, do mičovického sboru byl přijat v 16. 4. 1902 v hodnosti lezec
Jan Štreyn, svobodný, soukromník z č. p. 23, do mičovického sboru byl přijat v 16. 4. 1902 v hodnosti lezec
V matrice členů činných požárním deníku mičovického hasičského sboru je u těchto čtyř jmen zapsaná poznámka, že jsou od 3. 8. 1907 členy sboru dobrovolných hasičů v Jámě.
V roce 1904 byli do mičovického hasičského sboru přijati jamští občané:
Jakub Brom, svobodný, syn rolníka z č. p. 15 v Jámě, v hodnosti sříkačník
Josef Vágner, svobodný, syn rolníka z č. p. 12 v Jámě, v hodnosti stříkačník, v poznámce u těchto jmen je také uvedeno, že jsou od 3. 8. 1907 členy sboru dobrovolných hasičů v Jámě.
Jan Sarauer, svobodný, cihlář z č. p. 9 v Jámě, v hodnosti lezec a u jeho jména je v matrice členů mičovického sboru uvedeno v poznámce, že se dne 4. 5. 1914 odstěhoval do Jámy.
V roce 1907, konkrétně za spolupráce pana Jana Veselého a Tomáše Pecky, obou tehdejších učitelů v Mičovicích, bylo usneseno v Jámě založit svůj sbor dobrovolných hasičů. Po nutných formalitách a žádostech byl sbor v obci schválen a založen. Byla svolána schůze obce pro přihlášení členů. Za činné členy se přihlásilo celkem 18 osob.Stanovy spolku byly 6. července 1907 českým místodržitelstvím v Praze schváleny. Zároveň bylo dohodnuto objednat místním obecním úřadem a obecním zastupitelstvem osady Jáma hasičskou čtyřkolovou stříkačku na koňský potah s ruční obsluhou, odpovídající v dané době finančním a technickým možnostem, aby bylo možné lépe plnit základní heslo hasičského sboru Bližnímu k ochraně. Obnos na zakoupení a zaplacení stříkačky v celkové částce 1160 korun si hasičský sbor vypůjčil od svých členů. Jak dokládá uchovaný dlužní úpis z 1. 9. 1907, od Václava Štrobla, rolníka z č.p. 8 si sbor půjčil 460 zlatých rak. čísla, tedy 920 rakouských korun, které byly zavedeny v roce 1892. Z knihy Jáma, Pavel Fencl, 2007


Místní dobrovolníci oslaví v příštím roce už 110 let od vzniku sboru. První písemná zmínka o obci se datuje do patnáctého století, sbor dobrovolných hasičů na začátek století dvacátého.


Dnešní hasiči z Jámy jsou přímými potomky zakládajících členů. „Dědům bylo v době, kdy sbor zakládali, dvacet let. My pokračujeme v jejich práci. Sbor zakládal Jan Sarauer, František Brom, Alois Reindl, František Jakeš, Jakub Kalíšek a František Sýkora," uvedl starosta sboru Jan Vágner se slovy, že svého dědu již nezažil, ale závazek si nese v sobě. „Je to zavazující, je to u nás v rodině tradice," přiznal Jan Vágner. Podle jeho slov byli zakládající členové v podstatě odkázáni sami na sebe. „Nic nebylo, zadarmo nic nedostali. Hráli divadlo, sami si malovali kulisy, pořádali bály a z toho, když jim něco zbylo, tak za to nakupovali techniku, jako například hadice, sekyrky a podobně.Neměli to vůbec lehké, museli vlastně začít od píky. Uniformy si každý zaplatil ze svého, nechali si je šít ve Lhenicích," poznamenal k začátkům sboru v Jámě současný starosta hasičů. „Není tu práce, takže je tu méně lidí, a tím pádem i méně hasičů," vysvětlil Jan Vágner a dodal, že v době, kdy hasiči zakládali jamský sbor, měla Jáma 120 obyvatel.


„Náš sbor má šedesát pět členů, z toho je třicet šest dospělých a dvacet devět dětí. Tento počet je ke konci loňského roku, v letošním roce se ještě naše počty zvýší. Místních hasičů není z tohoto počtu ani polovina, protože Jáma má jen 61 obyvatel. Jsou to hasiči, kteří se tu narodili, nebo třeba vnuci a vnoučata, děti dospělých, kteří tu mají kořeny a rodiče odtud pocházejí. Nicméně platí, že Jáma je obec plná hasičů," poznamenal velitel sboru Miroslav Šnajdr.


Pyšní jsou jamští hasiči na svoji historickou stříkačku. „Při 90. výročí jsme stříkačku zrekonstruovali, je plně funkční a využívá se při různých oslavách," vysvětlil Miroslav Šnajdr. V kronice je mimo jiné uvedeno: „Vzhledem ku ctěnému ujednání mezi zástupci obce a naším panem Lacinou, sdělujeme slušně, že náš úředník pan Lacina provede zkoušku stříkačky v neděli, dne 25. tohoto měsíce."


Jamští hasiči mají i vlastní prapor. Ten je výjimečný například tím, že všechny prvky na něm jsou ručně vyšívané. ten si jamští hasiči opravdu opatrují.


„Používáme ho při slavnostních událostech, což jsou například hasičské oslavy. Raritou ale je, že na něm máme nejen vyšívané prvky, ale i ručně malované. Takže například ve chvíli, kdy prší, náš prapor zůstává raději v suchu," směje se Miroslav Šnajdr.


Další generací hasičů, která má kořeny u založení sboru, je i Jindřich Vágner, syn starosty hasičů, který je v zásahové jednotce sboru. „Vzhledem k tomu, že můj táta je starostou sboru, co já pamatuji, jsem vlastně téměř neměl na výběr. Od mala jsem se kolem sboru motal a v roce 2002, kdy bylo založeno družstvo mladých hasičů v Mičovicích, jsem nastoupil do Mičovic. Když mi bylo patnáct, automaticky jsem přešel do Jámy a od té doby ve sboru působím. Účastníme se nejen soutěží, ale i kulturních akcí, z nichž některé pořádáme," poznamenal Jindřich Vágner.


Podle jeho slov se hasiči účastní nejen okrskových, ale i okresních soutěží, a dalších pohárových klání. „Naše aktivita v této oblasti je vlastně od května do konce září," vysvětlil Jan Vágner.


Zároveň upozornil, že ve sboru působí i děti, které si pravidelně připisují celou řadu úspěchů v soutěžích. „Je třeba říci, že se jim věnují i jejich rodiče, kteří pomáhají s dopravou, občerstvením a podobně. Je opravdu důležité, že takto spolupracují. Stejně tak máme velkou podporu ze strany obce Mičovice, bez které by to také nešlo tak hladce," dodal velitel Miroslav Šnajdr.