Námětem byla dálková doprava vody z vodního zdroje (rybník) na místo požářiště (lesní prostor).

Pro členy jednotek se jednalo a nácvik organizace a prověření znalostí signálů pro dálkovou dopravu vody, pro strojníky o obsluhu čerpadel a obsluhu cisternové automobilové stříkačky.

Primář MUDr. Pavel Dohnal z 2. oddělení následné péče a Spánkové laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s.,  seznámil účastníky s předlékařskou péčí a zásadami první pomoci. Součástí přednášky byla i praktická část s figurínou, na které si většina cvičících vyzkoušela, jak provést umělé dýchání a přímou masáž srdce.

Po dobrém obědě se opět pokračovalo ve cvičení. Další část cvičení byla vedena panem Ondřejem Blumou a Veronikou Kosinovou, členy kynologického oddílu jednotky SDH Horní Bříza. Zde pomocí počítačové techniky byla vedena teoretická část ve společenské místnosti. Mezitím byli rozmístěni v lese figuranti, a tak po teoretické části hasiči mohli přistoupit na praktickou část v terénu. Viděli v akci psovoda se psem Bertem a několik ukázek.

Dalším úkolem bylo hledání zraněných osob v neznámém terénu s kynology

Pro zpestření dorazila místní jednotka SDH Velká Turná s historickou stříkačkou Henschel. Letošního cvičení se zúčastnilo 10 jednotek požární ochrany.

Pavel Škarda