Chvílí klidu si rodiče autistických dětí mnoho neužijí.

Autor: archiv APLA