1/1

Vědci zahájili výjimečný archeogenetický projekt, který se opírá o kosterní pozůstatky nalezené v lokalitě sv. Ján nad Netolicemi. Výsledky rozborů se pak budou srovnávat se vzorky DNA odebraných z kostí pocházejících z 10. až 13. století.

Vědci zahájili výjimečný archeogenetický projekt, který se opírá o kosterní pozůstatky nalezené v lokalitě sv. Ján nad Netolicemi. Výsledky rozborů se pak budou srovnávat se vzorky DNA odebraných z kostí pocházejících z 10. až 13. století.

Zdroj: Deník/Václav Pancer