Galerie: Čejetická mateřinka vznikla z ubikací dělníků