Původní budova šaten sportovního areálu, kterou doposud využívali fotbalisté, tenisté, ale i žáci a studenti volyňských škol, byla vybudována v letech 1961 – 1962. Postupem doby se kabiny staly nevyhovujícími a vyvstála potřeba tuto situaci řešit. Nebylo hospodárné objekt rekonstruovat, a tak se přistoupilo k jeho demolici a k výstavbě objektu zcela nového. Na jeho místě pak vyrostlo kvalitní zázemí pro sportovní kluby. Současně se stavbou šaten se zrekonstruoval i tenisový kurt, který při stavbě posloužil jako zařízení staveniště pro výstavbu kabin.

V nových prostorách jsou čtyři nové šatny pro fotbalisty a dvě nové šatny pro tenisty. Každá šatna má své sprchy a záchody. Místnosti jsou dále vybavené šatními boxy, skříněmi, kompresorem na míče, stoly a dalším doplňujícím příslušenstvím. V objektu je také samostatná šatna pro rozhodčí se sprchou a záchodem a místnost pro přípravu zápisů o utkáních. Součástí objektu je i záchod pro imobilní občany, prádelna a technická místnost. V šatně pro tenisový klub je osazena domácí vodárna pro využití vody ze stávající studny. Na čelní stěně budovy nechybí výsledková tabule, název klubu, znak oddílu a znak města.

Celá akce vyšla na více než třináct milionů korun. Město Volyně se na akci podílelo částkou tři miliony osm set tisíc korun, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pak částkou devíti milionů a čtyři sta tisíc korun.

"V SK Slavoj Volyně hledíme i do dalších let a připravujeme další projekty, které by vylepšily zázemí sportovního areálu. Letos bychom rádi ještě stihli zastřešení terasy před klubovnou a bufetem. Na příští rok připravujeme opravu a zateplení střechy bufetu a klubovny, do které zatéká. V roce 2023 se chceme vrhnout do opravy střechy tribuny, která je již na několika místech děravá. O rok později máme v plánu provést zateplení a opravu fasády bufetu a klubovny. Vše je a bude realizováno pro zlepšení zázemí pro fotbalisty a tenisty, pro příjemný pobyt fanoušků a příznivců na sportovních utkáních a jiných doprovodných akcích," doplnil k dalším výhledům předseda SK Slavoj Volyně Václav Valhoda.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Součástí slavnostního otevření kabin byla také výstava z historie oddílu, kde byly mimo jiných k vidění kopie zakládajících stanov klubu, doklady o výstavbě původních kabin a hřiště ve Sportovní ulici, dobové fotografie z výstavby hřiště, z fotbalových a tenisových zápasů. Součástí výstavy byly i časové fotografie dokumentující historii stavby nových kabin.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Stavbu fotbalistům a tenistům předali a vše dobré v jejich činnosti popřáli mimo jiných senátor Tomáš Fiala, starosta Volyně Martin Červený, předseda klubu Václav Valhoda, předseda KFS Jihočeského kraje Tomáš Pintér či předseda ODS Strakonice a zástupce dodavatelské firmy Václav Zábranský.