SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje doplněnou soupisku FO Čestice 35+.

Schvaluje dohody termínů (došlé mailem) následujících utkání: OPMLŽ Dražejov – Bavorov 26. září od 17:00 hod. PS B Čestice – Vodňany B 12. října od 11:00 hod.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání PS B Vodňany B – Vodňany A, a ukládá FO Vodňany neprodleně zaslat k rukám STK pro doplnění sestavu a střelce branek A družstva z dotčeného utkání (vedoucí družstva neuvedl sestavu v zápisu). Termín do 13. září 12:00 hod.

Důrazně upozorňuje FO soutěže dorostu na bezpodmínečné dodržování znění RS čl. 14 – Soutěže mládeže (povinnost obou družstev zajistit oddílového AR k utkání). V případě nerespektování tohoto nařízení budou oddílům udělovány pokuty dle RS.

Oznamuje výsledky soutěže 35+: Katovice – Čkyně 2:2, Strunkovice nad Blanicí – Bavorov 6:1. Aktuální pořadí: 1. Strunkovice 6 bodů, 2. Čestice 1, 3. Katovice 1, 4. Čkyně 1, 5. Bavorov 1.

Nařizuje termín neuskutečněného utkání OPM Drahonice – Poříčí A na 28. října úřední termín.

Oznamuje, že KR se podařilo získat nové rozhodčí OFS, kteří budou delegováni na utkání mládeže a žádá funkcionáře FO, aby těmto rozhodčím byli nápomocni při případných potížích při vyplňování zápisů o utkáních a zároveň aby také dbali na dodržování pravidel slušného chování v duchu Pravidel fotbalu a SŘ jak ze strany fanoušků (rodičů), tak i hráčů samotných vůči těmto začínajícím a perspektivním rozhodčím. Za uvedené STK oddílům předem děkuje.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jiří Pešír (Poříčí) 1 utkání. Pokuty: Jiří Kropáček (Štěkeň / Protivín) 1000 korun.

DK oznamuje že v utkání OP PM B Čestice – Chelčice zůstává výsledek 9:4 v platnosti.