SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Bere na vědomí zprávu HR z utkání OPM Štěkeň A – Doubravice a na základě uvedených skutečností konstatuje nepřítomnost HP při utkání a neposkytnutí výpočetní techniky domácím oddílem pro vyplnění zápisu o utkání HR.

Ukládá pokutu 2 000,-Kč dle RS čl. 34/i FO Štěkeň za porušení ustanovení SŘ § 40 Hlavní pořadatel a §45/b Technické povinnosti organizátora utkání. Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.

Upozorňuje FO na řádné vyplňování zápisů o utkání, zejména pak je potřeba věnovat zvýšenou pozornost uvádění správných ID v návaznosti na koncovky rodných čísel vedoucích družstev. Zvýšila se totiž četnost nepotvrzení zápisů o utkání právě ze strany vedoucích družstev.

Upozorňuje FO Čkyně a Bavorov v soutěži 35+ (dohoda oddílů v ÚZ 1. 10.), a Drahonice a Poříčí (termín nařízen STK v ÚZ dne 10. 9.) v soutěži OPM na termíny dohrávek vzájemných utkání. Termíny a zápisy jsou již vloženy do IS.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Pokuty: Vladislav Zíka (Štěkeň) 500 korun.