SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje soupisku FO Katovice 35+ a seznam hráčů společenství Svéradice/Chanovice.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání OPM Blatná B – Katovice B.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání III. třídy Mnichov – Cehnice B a konstatuje nedohrání dotčeného utkání z důvodu malého počtu hráčů hostujícího družstva a předává FO Cehnice B k dořešení DK s návrhem kontumace a případného udělení finančního postihu.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání III. třídy Lnáře – Štěkeň B a předává hráče Kazáka Michala ID 91042379 k dořešení DK.

Upozorňuje fotbalové oddíly a rozhodčí OFS na tiskovou chybu v RS čl. 14 (věkové kategorie startující v soutěžích mládeže) a upozorňuje, že věkové kategorie jsou platné dle RS čl. 7/2.

Bere na vědomí oznámení FO Chelčice o odstoupení družstva starší přípravky tohoto oddílu ze soutěže.

Ukládá FO Chelčice pokutu 3 000,-Kč dle RS čl. 34/j.

Upozorňuje FO Štěkeň a Vodňany na nahlášení termínů utkání mládeže, zejména o nadcházejícím víkendu (30. 8. – 1. 9.) a nařizuje tyto termíny nahlásit k rukám STK do čtvrtka 29. 8. 2019 12:00 hod. V opačném případě STK tyto termíny z důvodu obsazení rozhodčími a regulérnosti soutěže nařídí. STK upozorňuje dotčené oddíly na skutečnost, že pokud oddíly, které termíny svých utkání dle přihlášky do soutěže hlásí, nevyužijí otevření IS, musí takto učinit hlášenkou se souhlasem soupeře! IS oddílům, které hlásí den i čas automaticky generuje neděli úřední termín při tvorbě dotčené soutěže.

Upozorňuje FO na znění čl. 8 Rozpisu soutěží (v utkáních mládeže není povoleno hrát utkání v sobotu v úřední termín).

Schvaluje odehraná utkání soutěží OPM a III. třídy.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Michal Kazák (Lnáře) 5 utkání, Erik Kubeša (Drahonice) 4 utkání, Josef Štrobl (Cehnice) 1 utkání.

Kontumuje utkání III. třídy muži Mnichov – Cehnice B 3:0 ve prospěch domácího oddílu za nedohrání utkání dle § 56/3 DŘ – Nedohrání pro malý počet hráčů. Pokuta oddílu Cehnice B ve výši 1500 Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno e.