Okresní fotbalový svaz Strakonice má po půl roce nového šéfa.

Ve čtvrtek 25. února se jím stal Václav Zábranský.

Rozhodli o tom delegáti fotbalových oddílů na mimořádné valné hromadě, která jimi však byla jednomyslným hlasováním změněna na řádnou. Nové vedení má tak mandát na čtyři roky.

„Děkuji všem delegátům, že byli schopni svobodně vyslovit svoji volbu. Děkuji všem za podporu,“ uvedl po zvolení Václav Zábranský.

V tajné volbě dostal Zábranský 20 hlasů, jeho protikandidát David Faja 14. Jeden hlas byl neplatný. Třetí kandidát, Václav Palivec, který OFS řídil sedm let až do loňského léta, se kandidatury před volbou vzdal.

„Oslovil jsem šest podle mě pracovitých a poctivých lidí, kteří mi slíbili, že by v případě mého zvolení ve výkonném výboru pracovali. Rád bych, abyste tento tým podpořili,“ vyzval ve volbě členů delegáty Zábranský. Šlo o Václava Marouška, Jaroslava Hodánka, Václava Krejčího, Václava Valhodu, Jiřího Irala a Michala Polatu.

Odstupování

„Chtěl bych panu Zábranskému pogratulovat k vítězství. Tímto současně odstupuji z kandidatury na člena výkonného výboru,“ řekl poražený kandidát David Faja.

Stejný krok učinili předtím nebo poté také Josef Hodonický, Tomáš Hajdušek, Stanislav Mrkvička, Karel Matas, Michal Káník, Jiří Zábranský, Vladimír Hovorka a překvapivě i Michal Polata, kterého si nový předseda vybral do svého týmu. Polata své odstoupení vysvětlil tím, že nechce, aby ho někdo řadil do tábora, které proti sobě jdou.

Ostatní své odstoupení zdůvodnili tím, že mají jiné představy o fungování fotbalu. Jen Vladimír Hovorka uvedl, že nebude kandidovat, ale nemá to nic společného s tím, že tak před ním učinili ostatní.

Následovala tedy volba členů výkonného výborů. Pětice kandidátů, které si vybral Václav Zábranský, prošla. Zbylí dva kandidáti – Miloslav Valhoda a Milan Káník – nedostali potřebný počet nadpoloviční většiny hlasů a ve 2. kole volby se utkali proti sobě. Se 17 hlasy nakonec zvítězil Miloslav Valhoda.

„Důvěra, kterou jste dostali, je závazek. Závazek, abyste dokázali, že chcete fotbal dělat rovně a nestranně. Věřím, že volební program naplníte a fotbal na Strakonicku posunete dál,“ popřál nově zvolenému vedení 2. místopředseda výkonného výboru ČMFS Jindřich Rajchl, který se valné hromady zúčastnil.

Co předcházelo

Mimořádnou valnou hromadu byl nucen svolat výkonný výbor ČMFS poté, kdy nadpoloviční většina členů výkonného výboru OFS Strakonice na začátku roku rezignovala po kritických slovech dosavadního předsedy Jiřího Křiváčka (na této valné hromadě nebyl přítomen) v médiích na práci některých členů.
Tehdy odstoupili Václav Zábranský, Václav Králíček, Jiří Slavík a následně i Jiří Křiváček. Výkonný výbor se tak stal neusnášeníschopným.

Výsledky voleb na valné hromadě

Volba předsedy výkonného výboru OFS Strakonice:
35 delegátů (100% účast) – 35 odevzdaných hlasovacích lístků – 34 platných, 1 neplatný. Václav Zábranský – 20 hlasů, David Faja – 14 hlasů.

Volba členů výkonného výboru:
32 odevzdaných hlasovacích lístků – 24 platných, 8 neplatných. Jaroslav Hodánek – 24 hlasů, Jiří Iral – 24, Václav Krejčí – 23, Václav Valhoda – 23, Václav Maroušek – 19. V 1. kole bylo zvoleno jen pět členů, kteří obdrželi nadpoloviční počet hlasů, následovalo tedy 2. kolo: 32 odevzdaných hlasovacích lístků – 27 platných, 5 neplatných. Miloslav Valhoda – 17 hlasů, Milan Káník – 10. Zvolen Miloslav Valhoda.

Volba členů revizní komise:
29 odevzdaných hlasovacích lístků – 29 platných. Zvoleni: Vladimír Kašpar – 29 hlasů, František Polanský – 28, Zdeněk Mikula – 28.

Ještě před volbou rezignovali všichni zbylí členové dosavadního výkonného výboru – Vladimír Hovorka, Josef Horňák a Václav Maroušek, dále pak členové revizní komise – Vladimír Kašpar a Marek Charvát.