Slavnostní atmosféru mělo již zahájení setkáním rodáků a přátel obce v historickém centru obce u kostela sv, Martina celou akci zahájil starosta obce Jiří Iral. 

Poté se již dění přesunulo do sportovního areálu. Zde se postupně odehrála utkání místního fotbalového družstva přípravek. Následně bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost nově zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které splňuje parametry pro většinu míčových sportů. Slavnostního přestřižení pásky na novém hřišti se za asistence místních sportovců ujali senátor Tomáš Fiala, předseda FK Chelčice Jan Pěsta a starosta obce Jiří Iral. Následně byly předány slavnostní plakety osmi zasloužilým členům FK Chelčice: Janu Balouškovi, Václavu Kortusovi, Bohumilu Šiklovi, Jindřichu Turkovi, Josefu Vaňatovi, Vojtěchu Valentovi a in memoriam Miroslavu Polanskému a Pavlu Kortusovi.

Následovalo přátelské utkáni mezi současnými a dřívějšími členy mužstev FK Chelčice a sestavou FK Vodňany z dob její divizní éry, které skončilo vítězstvím hostí v poměru 4:3. Ale výsledky nebyly v tento významný den podstatné. Ocenit je potřeba zejména přátelskou atmosféru, ve které se celé oslavy nesly až do pozdních večerních hodin za asistence kapel Netolička a Pozor vizita. Velké poděkování patří všem zúčastněným a zejména všem organizátorům celého slavnostního dne v Chelčicích.

Zdroj: FK Chečice a Jan Škrle