Těsně před Prahou to vypadalo, že bohužel zápas neuvidíme. Jeden hoch, trochu více opivněn, šel na toaletu v autobuse a místo dveří od záchodu otvíral dveře na výstup a autobus přestal fungovat. Těžce jsme dojeli na benzinovou pumpu asi 30 km od Prahy a tam už jsme autobus ani nenastartovali. Ještě štěstí, že zde byla zastávka pražské městské dopravy a autobus měl za 10 minut odjezd. S ním jsme dojeli na Smíchov a dostali se 30 minut před začátkem ke stadionu. Mezi tím k autobusu přijela asistenční služba a opravila ho, takže cesta domů již byla zajištěna.

My si mezi tím užívali výborné atmosféry na stadionu, kam zavítalo na osmnáct tisíc diváků.

Jan Malířský