Stoprocentní podporu přítomných delegátů dostal na sobotní valné hromadě současný předseda Okresního fotbalového svazu Strakonice Václav Zábranský ve volbě nového šéfa svazu. Poprvé byl zvolen v únoru 2010. Má tak šanci pokračovat v započaté práci. Jak hodnotí uplynulé funkční období a jaké plány má pro to nadcházející?

Byl jste jediným kandidátem na předsedu OFS a dostal jste podporu všech přítomných delegátů. Znamená to podle vás, že oddíly nejsou rozdělené tak jako v minulé volbě v roce 2010, kdy jste v tajné volbě porazil Davida Faju? Tehdy byl okres rozdělen na dva tábory.
Průběh, ale i příprava valné hromady ukázaly, že za uplynulé tři roky došlo ke sjednocení názorů, sil a prostředků ve prospěch všech oddílů. Pomyslné dva proti sobě stojící tábory se začaly sbližovat hned v průběhu sezony 2010/2011. Dařilo se naplňovat docela smělé cíle, které si nový výkonný výbor stanovil, což rozhodující měrou přispělo ke sjednocení okresní fotbalové organizace.

Vnímáte to i jako ocenění vaší práce v čele svazu, že se nezformovala opozice – protikandidát? Nebo proč tomu podle vás tak bylo?
Určitě to vnímám jako ocenění mé práce v čele OFS, ale je to ocenění i všech členů výkonného výboru, komisí i ocenění funkcionářů všech oddílů, bez jejichž nezištné práce bychom ani nic oceňovat nemohli.

Do výkonného výboru bylo zvoleno osm členů. Proč osm, když minule bylo jen šest? Bylo potřeba vyjít vstříc všem zájmům? Může to tak působit.
Po minulé valné hromadě pracoval výkonný výbor v sedmičlenném složení, ne se šesti členy, jak uvádíte ve své otázce…

Myslel jsem šest řadových členů…
Stanovy FAČR doporučují, aby výkonný výbor na okresní úrovni pracoval v počtu sedmi nebo devíti členů. Proto bylo valné hromadě doporučeno, aby schválila na další období výbor o devíti členech. Toto navýšení vychází vstříc jedinému zájmu, a to získání dalších dobrovolných funkcionářů, kteří chtějí pracovat pro fotbal v našem okrese a ještě více provázat OFS s jednotlivými kluby. Přijetí kandidatury zástupců Katovic a Sedlice je jenom potvrzení toho, že fotbal na Strakonicku má našlápnuto dobrým směrem a že je zájem na jeho dobrém fungování.

Jak budou mít jednotliví členové rozdělenou práci?
S nově zvoleným výkonným výborem se sejdeme již v úterý 12. února a hned se pustíme do práce. Bude se připravovat složení jednotlivých komisí, stanovení priorit na období do února 2017. Rozdělení práce pro členy budeme dolaďovat v průběhu celého přípravného období. Ale jistě mohu říci, že v STK se zapojí Petr Mach, Václav Krejčí a Pavel Běloušek, který by se jako zkušený trenér v jejím rámci měl starat také o trenérsko-metodickou oblast. Jaroslav Hodánek povede komisi rozhodčích, Jiří Kulík komisi mládeže, Miroslav Kolářík zasedne v disciplinární komisi. Jiří Iral, jako aktivní člen a zástupce ve Spolku měst a obcí okresu Strakonice bude v tomto společenství zastávat zájmy fotbalu v obcích a městech, na základě uzavřeného memoranda o spolupráci. Podobně Václav Valhoda, který je členem rady Jihočeského kraje a má možnost řadu cílů pomáhat na této úrovni prosazovat.

Jak byste zhodnotil uplynulé tři roky, kdy jste byl šéfem okresního fotbalu?
Tři roky vedení okresního fotbalu se mi hodnotí docela dobře, zvláště po bezproblémovém průběhu valné hromady a podpoře a postojích všech fotbalových oddílů. Na začátku tohoto období jsem prezentoval na předchozí valné hromadě třináct oblastí práce v okresní fotbalové organizaci, které se budeme společně s kolegy snažit naplňovat. Především bych chtěl uvést bezpečné branky na všech hřištích, kde hraje mládež, získání finančních prostředků na utkání mládeže, u každé soutěže máme sponzora, stabilizuje se sestava okresních rozhodčích a funkcionářů v oddílech, nemáme problémy s korupcí a ovlivňováním zápasů.

Kde vidíte největší rezervy a co bude hlavním úkolem na další čtyři roky?
Rezervy stále vidím v oblasti využívání vyhlašovaných dotačních programů ze zdrojů FAČR, veřejných, státních i soukromých subjektů. Určitě v oblasti přípravy a práce s mládeží je ještě řada míst, kde by mohli hrát žáci a přípravky tak, aby z mapy okresu postupně vymizela i tato bílá místa, kde mládež nemáme. Cílem na další čtyřleté období je udržet to, co je dobře nastavené. A myslím, že to není málo. Určitě by bylo dobré, pokusit se zase fotbal ve Strakonicích dostat především v mládežnických kategoriích do soutěží, kam dlouhodobě patřil. S tím je spojeno vybudování nového zázemí rekonstrukcí tribuny na Sídlišti, která by určitě umožnila ve Strakonicích v nějaké době zřídit tréninkové středisko. Nenechává nás v klidu ani osud dospělé kopané v okresním městě.

Kde byste si přál, aby byl OFS Strakonice při vašem příštím skládání účtů?
Skládání účtů máme trochu rozdělené. S oddíly se scházíme v létě na losovacích aktivech a v zimě v únoru na mezisoutěžních setkáních. Na těchto akcích výkonný výbor informuje o své činnosti a prakticky skládá účty každý půlrok. Za čtyři roky při další volební valné hromadě by měl být okresní fotbal minimálně v takové kondici a pohodě, aby se mohlo pokračovat v práci pro fotbal bez nějakých žabomyších válek a zákulisních intrik.