SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 5. – 11. června.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Dražejov za porušení SŘ §53/2 j), (v ZOU OPM Blatná B – Dražejov B není kapitán uveden v základní sestavě družstva). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Bavorov (v ZOU OPMLŽ nadstavba Bavorov/PT B – Junior B není označen brankář družstva). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Osek za porušení SŘ §53/1 k), (v ZOU OPPS 1-16 Čestice – Osek není uveden žádný kapitán). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Volyně za porušení SŘ §50/12 (oddílový rozhodčí (laik) nesmí být příslušník družstva). V ZOU OPPM 1-11 Volyně – Junior C je domácí oddílový rozhodčí (laik) uveden zároveň jako trenér domácího družstva. Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.
Konstatuje neodehrané utkání nadstavby soutěže Český trávník OP ml. žáci – nadstavba Malenice – Oslov/Záhoří z důvodu odstoupení domácího družstva ze soutěže (oddíl v předstihu písemně oznámil STK, že odstupuje ze soutěže) a předává FO Malenice k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání 0:3 ve prospěch hostujícího družstva a případného neuložení finančního postihu nebo uložení sníženého finančního postihu. Důvodem je, že před dotčeným utkáním FO Malenice ve spolupráci s STK a soupeřem aktivně projevil snahu o dohrání nadstavy.
Konstatuje nedostavení se družstva FO Čestice k utkání III. třídy Kladruby – Čestice a předává FO Čestice k dořešení DK s návrhem kontumace dotčeného utkání 3:0 ve prospěch domácího družstva a případného uložení finančního postihu.
Nařizuje termín dohrávky odloženého utkání III. třídy Bavorov B – Hoslovice (nezpůsobilá HP) na pátek 16. června v 18:00 hod. Do termínu schůze STK nedošlo k dohodě náhradního termínu ze strany obou družstev. /z projednávání byl vyloučen člen komise Luboš Rychtář/.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty:
Martin Smejkal (Poříčí) a Ondřej Raba (Doubravice) - zastavená činnost, délka trestu bude projednána na dalším zasedání.

Pokuty:
FO Malenice ve výši 2000,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.
FO Čestice ve výši 4000,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.

Kontumace:
DK kontumuje utkání OP mladších žáků Malenice – Oslov/Záhoří ve prospěch hostujícího oddílu dle § 56/1 DŘ Nenastoupení družstva k utkání.
DK kontumuje utkání OP muži Dudák Kladruby - Čestice 3:0 ve prospěch domácího oddílu dle § 56/1 DŘ Nenastoupení družstva k utkání.

Různé:
DK si zve na společné jednání s STK dne 20.6. 2023 od 15:00 hodin rozhodčího Sadlaka Ondřeje za účelem podání vysvětlení k nepřesnostem v ZoÚ OP muži Poříčí/Katovice B – Doubravice a zejména k naprosto nedostatečnému popisu udělení dvou červených karet.