SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 15. – 21. května.
Ukládá pokutu 200,- Kč dle RS čl. 34/i FO Strachy/Zdíkov (OPD) za porušení SŘ §53/1 písm. j) za neuvedení kapitána družstva v základní sestavě. /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Ukládá pokutu 200,- Kč dle RS čl. 34/i FO Blatná za porušení SŘ §50/12 (oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Štěkeň za porušení SŘ §50/12 (oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). Jedná se o první porušení SŘ ze strany FO. /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Střelské Hoštice za porušení SŘ §50/12 (oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). Jedná se o první porušení SŘ ze strany FO. /Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Upozorňuje FO Kestřany na skutečnost, že část ZOU Technický doprovod družstva se nevyplňuje.
Opakovaně důrazně upozorňuje FO na skutečnost, že ani oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele viz. znění SŘ FAČR §40/3 a §50/12! Dále pak na řádné uvedení a označení brankáře a kapitána v základní sestavě družstva s uvedením brankáře na prvním místě základní sestavy.
Upozorňuje oddíly soutěže mladších žáků na nadstavbu této soutěže o konečné umístění, která se uskuteční o víkendech 3. – 4. a 10. – 11. června. formou dvou utkání doma – venku a systémem 1–2, 3–4, atd. Výhodu domácího prostředí při prvním utkání budou mít lépe umístěná družstva. Případné dohody změn pořadatelství je potřeba nahlásit STK do příští schůze STK 30. května. Utkání budou do IS vložena po odehrání utkání tohoto víkendu.
Nařizuje FO Poříčí a Sousedovice vložit do IS dohodu náhradního termínu odloženého vzájemného utkání OPŽ Poříčí – Sousedovice, případně dohodu doručit k rukám STK nejpozději do příštího zasedání STK 30. května 15:00 hod.
Upozorňuje FO na termín podání přihlášek do soutěžního ročníku 2023-2024, který je 10. 6. 2023!!
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Lukáš Filip a Lukáš Moudrý (oba Drahonice I SÚ (trest již byl vykonán o minulém víkendu). Zbyněk (Pechar (Mirovice B) 1 SÚ.