SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání v týdnu 8. – 14. května.

Ukládá pokutu 600,- Kč (3x200,-) dle RS čl. 34/i FO Katovice za porušení SŘ §50/12 ve třech utkáních kategorií přípravek, (oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Sousedovice (v ZOU PS B Sousedovice – Volyně není uveden rozhodčí laik /ZOU není předán rozhodčímu/ a je chybně účtován paušál za řízení utkání – stornováno STK). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.

Ukládá pokutu 200,- Kč dle RS čl. 34/i FO Mnichov za porušení SŘ §30/4. Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.

Ukládá pokutu 400,- Kč (2x200,-) dle RS čl. 34/i FO Vodňany za porušení SŘ §50/12 ve dvou utkáních kategorií přípravek, (oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.

Ukládá pokutu 400,- Kč (2x200,-) dle RS čl. 34/i FO Blatná za porušení SŘ §50/12 ve dvou utkáních kategorií přípravek, (oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele). Pokuta bude součástí sběrné faktury oddílu.

Opakovaně důrazně upozorňuje FO na skutečnost, že ani oddílový rozhodčí (laik) nesmí vykonávat v utkání funkci vedoucího družstva a hlavního pořadatele viz. znění SŘ FAČR §40/3 a §50/12! Dále pak na řádné uvedení a označení brankáře a kapitána v základní sestavě družstva s uvedením brankáře na prvním místě základní sestavy. Tyto chyby se neustále opakují při vyplňování ZOU v utkání obou kategorií přípravek.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Denis Mrázek (Radošovice) a Šimon Kučera (Doubravice) 1 SÚ.