SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z odehraných utkání v týdnu 31. října - 6. listopadu.
Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/k FO Sousedovice (vedoucí družstva v utkání PM B Dražejov – Sousedovice je v ZoU uveden jako asistent trenéra). 
Bere na vědomí a oznamuje zápis z Atestačního řízení FAČR, který vydal atestaci ke stavbě hřiště s umělým trávníkem třetí generace oddílu TJ Blatná. V kvalitě požadované dle Prováděcího pokynu FAČR pro soutěže do úrovně Divize včetně s platností do 10. 10. 2025.
Schvaluje odehraná utkání kromě PM B Vodňany B – Sousedovice (nevyplněný a neuzavřený ZoU).
Uzavřela podzimní část soutěží OFS soutěžního ročníku 2022-2023, kromě soutěže OPPM sk. B. Uzavření podzimní části soutěže OPPM sk. B bude provedeno po doplnění ZoU z utkání Vodňany B – Sousedovice.
Žádá FO Sousedovice o zaslání následujících údajů ze zápisu utkání PM B Vodňany B – Sousedovice (jmenný seznam hráčů sestavy družstva včetně označení brankáře a kapitána, jméno vedoucího družstva případně i střelce branek) a to do 11. 11. 2022, tak aby mohl být ZoU vyplněn a uzavřena soutěž OPPM sk. B.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: David Mrcek (Poříčí) 1 SU.