SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z utkání odehraných v týdnu 24. – 30. října.
Ukládá pokutu 200,- Kč FO Číčenice dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §30/4 – Vedoucí družstva.
Ukládá pokutu 200,- Kč FO Katovice dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §50/12 v souběhu s §29/1 písm. a).
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: David Oberaiter (Dražejov) 3 SU. Tomáš Vylita (Sedlice / Doubravice) a Martin Hrnčíř (Drahonice) 1 SU.

VÝKONNÝ VÝBOR

Bere na vědomí zprávy předsedů odborných komisí: STK – Mach: průběh soutěží, závěr podzimní části soutěží. KM – Kunešová, Kostka: činnost výběrů OFS, výsledky výběrů OFS v MOS. DK – Kolářík: tresty v dosavadním průběhu soutěží, ekonomika OFS. KR – Mrkvička: stav rozhodčích OFS, nábor rozhodčích, delegace a obsazování soutěží v závěru podzimní části.
Ukládá STK, aby ve spolupráci s pokladníkem OFS zajistila vyplacení HR laiků jednotlivých oddílů při utkáních přípravek v podzimní části.
Ukládá KM přípravu zimních turnajů OFS a zabezpečení účasti výběru OFS na memoriálu Josefa Šurala.
Ukládá předsedovi STK projednat se zástupci médií zveřejnění konečných tabulek podzimní části soutěží včetně log jednotlivých soutěží v regionálním tisku.
Ukládá STK vydání TL jarní části soutěží OFS v návaznosti na právě vydanou TL JKFS.
Důkladně projednal situaci ohledně rozhodčích OFS, a to i v návaznosti na krajskou 1. B třídu. Projednán neuspokojivý stav v počtu rozhodčích – nutnost zintenzivnění náboru mezi fotbalovou veřejností, zejména pak hráči v kategoriích dorostu a dospělých. VV přijal opatření ke zkvalitnění školení rozhodčích – testy, praktická videa apod. V tomto bodě ale také VV konstatuje výrazné zhoršení chování diváků a funkcionářů oddílů vůči rozhodčím, což se projevuje ukončením, případně přerušením jejich činnosti. Ze strany rozhodčích je nutnost přesného a důsledného popisu přestupků hráčů, funkcionářů, chování diváků a nedostatků ve výkonech funkce HP a pořadatelů jako takových při soutěžních utkáních.
Schválil ekonomické zabezpečení závěrečné schůze KR s rozhodčími OFS a závěrečné schůze VV OFS.
Schválil účastníky pracovního setkání VV JKF s OFS (25. 11. v ČB). Za OFS se zúčastní: Zábranský, Iral st., Iral ml., Kolářík, Vanduch, GTM – Kostka a Mach zároveň i jako člen VV JKFS.
Schválil účastníky pracovního setkání zástupců OFS s vedením FAČR v Praze (termín dle návrhu vedení FAČR). Za OFS se zúčastní: Zábranský, Iral, Mach, Kolářík.