SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z odehraných utkání v týdnu 17. – 23. října.
Bere na vědomí zprávy HR s odehraných utkání v týdnu 17. – 23. října.
Obdržela požadovaná vyjádření FO Číčenice a Balvani Strakonice k podaným protestům k utkání OPM Číčenice – Balvani. Oddíly uvedly, že se jedná pouze o jejich stanoviska ke skutečnostem a událostem v dotčeném utkání. Na základě těchto vyjádření STK zastavuje projednávání obou protestů.
Na základě výpovědi hlavního pořadatele z utkání OPM Číčenice – Balvani Zlatohlávka Martina ukládá pokutu dle 1 000,- Kč FO Číčenice dle RS čl. 34/d za nedostatečnou pořadatelskou službu v dotčeném utkání a nařizuje FO Číčenice zvýšení počtu pořadatelů na 1+5 do konce podzimní části soutěže OPM. Dodržení tohoto nařízení provede HR.
Důrazně žádá FO o dodržování ustanovení Soutěžního řádu FAČR §41 Pořadatelská služba, zejména pak odst. č. 4 v platném znění: Členové pořadatelské služby jsou povinni být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem.
Schvaluje odehraní utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Denis Mrázek (Radošovice), Jan Havelec (Mnichov), Radek Zoch (Radošovice), Zbyněk Pecha (Mirovice / Čimelice) všichni 1 SU.
Žádosti: Martin Havránek (Štěkeň) žádosti o podmíněné odložení trestu se vyhovuje a zbytek trestu se převádí na podmíněný do 30. června 2023.
Kontumace: Utkání OP muži Čičenice – Balvani 3:0 ve prospěch domácího oddílu dle §36/2 DŘ – Nenastoupení družstva k utkání, odmítnutí pokračování ve hře a § 56/1 – Kontumace.