SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z odehraných utkání v týdnu 10. 10. – 16. 10. 
Bere na vědomí zprávy HR s odehraných utkání v týdnu 10. 10. – 16. 10.
Konstatuje předčasně ukončené utkání OPM Číčenice – Balvani Strakonice, dle zprávy HR tohoto utkání z důvodu nedostatečného odůvodnění pokračovat ve hře hostujícím družstvem a předává FO Balvani Strakonice k dořešení DK.
Zahájila projednávání protestu FO Číčenice a FO Balvani Strakonice k předčasně ukončenému utkání OPM Číčenice – Balvani Strakonice. Protest bude dokončen po vyslechnutí svědků a obdržení zprávy DK ze společného zasedání STK a DK dne 25. 10.
Na základě bodu č. 4 této zprávy konstatuje, že podané protesty obou oddílů nesplňují náležitosti dané Procesním řádem FAČR ve znění jeho §26 odst. 2 a odst. 4 a žádá tímto dotčené FO o doplnění protestů a to ve lhůtě 5 dnů od tohoto vyzvání, tak aby podané protesty byly v souladu s uvedenými paragrafy Procesního řádu FAČR, případně STK žádá dotčené FO o zaslání písemného stanoviska pokud informace uvedené v protestech mají pouze povahu obecného vyjádření. Vyjádření zašlete na mail OFS do 24. 10. 2022.
Ukládá pokutu 100,- Kč FO Číčenice dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §53/1 písm. j).
Ukládá poplatek 500,- Kč FO Sousedovice za dohodu dle RS čl. 33/g.
Ukládá pokutu 200,- Kč FO Sousedovice dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §30/2 písm. i) (vedoucí družstva Sousedovice B se nedostavil k ověření ZoU po skončení utkání III. třídy Štěkeň B – Sousedovice B).
Opakovaně upozorňuje FO na náležitosti při vyplňování ZoU (kapitán družstva a brankář musí být uvedeni v základních sestavách svých družstev z toho brankář na první pozici).
Schvaluje odehraní utkání kromě utkání OPM Číčenice – Balvani Strakonice.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Marek Soukup (Mnichov), Martin Havránek (Štěkeň) a Václav Kafka (Sousedovice) 3 SÚ. Matěj Čapek (Osek) a Jaroslav Vrzal (Hoslovice) 1 SÚ.

DK předvolává na společnou schůzi DK a STK z důvodu nedohraného zápasu OP muži Číčenice – Balvani na příští schůzi dne 25. 10. na 15:00 hodin Svobodu Tomáše – vedoucího družstva Balvanů, na 15:20 hodin Zlatohlávka Martina – hlavního pořadatele utkání Číčenice – Balvani.