SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z odehraných utkání v týdnu od 12. 9. – 18. 9.
Ukládá na základě zjištěných nedostatků v zápisech o utkání pokutu 200,- Kč FO Lom dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §30/4 – v ZoU (OPM Doubravice – Lom) je uveden jako vedoucí družstva Lom Nový Vojtěch (ID94110994), který je uveden v ZoU také jako hráč. Zároveň jsou uvedeni u družstva Lom ještě další funkcionáři (trenér, asistent trenéra) dle SŘ §29/1. 
Ukládá na základě zjištěných nedostatků v zápisech o utkání pokutu 200,- Kč FO Dražejov dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §30/3 – v ZoU (PS Katovice B – Dražejov A) není uveden vedoucí družstva Dražejov a tím také není potvrzen ZoU hostujícím družstvem. 
Ukládá na základě zjištěných nedostatků v zápisech o utkání pokutu 200,- Kč FO Sousedovice dle RS čl. 34/i za porušení SŘ §30/3 – v ZoU (PM Chelčice – Sousedovice) není uveden vedoucí družstva Sousedovice a tím také není potvrzen ZoU hostujícím družstvem. 
Na základě kontroly ZoU z utkání PM B Vodňany – Junior C zjistila, že k určení konečného výsledku při nerozhodném stavu po základní hrací době nebylo využito zahrávání PK. Toto nařízení je dle RS stále v platnosti!!! STK upozorňuje oba oddíly, že v odvetném utkání v jarní části budou muset být tyto PK k tomuto utkání dodatečně zahrány a výsledek penaltového rozstřelu bude následně doplněn do ZoU!
Upozorňuje FO Bavorov na skutečnost, že dle platných Pravidel malých forem fotbalu je v utkáních mladších přípravek povoleno rozehrání míče brankářem rukou přes polovinu hrací plochy.
Upozorňuje dotčené oddíly, že v IS jsou vložena utkání 2. kola Otavský zlatý ČP (termín 28. 9. v 16:00 hod.).
Upozorňuje oddíly soutěží OFS, že na sběrné účty oddílů bude vloženo startovné a poplatky za chybějící družstva mládeže a oddílové rozhodčí dle RS.
Upozorňuje FO soutěže dorostu a zejména HR utkání této soutěže na chybu v RS čl. 4 Hrací doba – dorost je chybně uvedeno 2x40 minut. Utkání musí být hrána na 2x45 minut, jelikož soutěž je v IS vedená jako soutěž staršího dorostu.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Josef Střihavka (Lažiště / Husinec) 1 SÚ.