SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Konstatuje nedostavení se FO Dražejov B k utkání OPM Doubravice – Dražejov B a předává FO Dražejov k dořešení DK s návrhem kontumace ve prospěch domácího oddílu a s případným udělením finančního postihu FO Dražejov.
Ukládá FO Dražejov úhradu náhrady 1 140,- Kč za neuskutečněné utkání ve prospěch FO Doubravice dle RS čl. 8/a. Úhradu je oddíl povinen uhradit na účet FO Doubravice do 20. 9. 2022 a kopii dokladu o uhrazení zaslat k rukám STK.
Ukládá poplatek 500,- Kč dle RS čl. 33/g FO Bavorov za dohodu vloženou do IS ve lhůtě kratší ne 17 dní před původním termínem utkání. Poplatek bude součástí sběrné faktury FO.
Bere na vědomí zprávu HR z utkání OPMLŽ Junior B – Sedlice/Podolí II. Začátek utkání opožděn o 10 minut z důvodu konce předešlého utkání.
Oznamuje odložení utkání PS B Dražejov B – Vodňany a Sousedovice – Cehnice. V IS jsou již vloženy nové termíny.
Provedla kontrolu ZoU z utkání odehraných v týdnu 29. 8. – 4. 9. 2022. Na základě provedených kontrol zjistila neoprávněný start hráče Nouzeckého Tomáše (r. 2003) ID 03100327 za družstvo dorostu FO Vodňany v soutěži OPD a předává tohoto hráče k dořešení DK. Předává na základě zjištění k dořešení DK vedoucího družstva dorostu FO Vodňany Kašpara Miroslava ID 00081116 za umožnění neoprávněného startu. Žádá DK na základě zjištěných skutečností kontumaci utkání OPD Vodňany – Sedlice/Podolí II ve prospěch FO Sedlice/Podolí II s případným udělením finančního postihu FO Vodňany.
Schvaluje odehraná utkání včetně 1. kola Otavský zlatý ČP.
Provedla los 2. kola Otavský zlatý ČP (termín 28. 9. v 17:00 hod.) a dvojice soupeřů jsou následující (první oddíl je uveden jako domácí): Dražejov B – Doubravice, Mnichov – Drahonice, Volyně B – Lom, Štěkeň A – Osek B. STK bude bez poplatku akceptovat dohody oddílů na jiný termín (utkání musí být však odehrána do skončení podzimní části soutěží OFS) a stejně tak schválí případné změny pořadatelství.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Kontumuje utkání OP muži Dudák Sokol Doubravice – TJ Dražejov B 3:0 ve prospěch domácího oddílu dle § 56/1 DŘ Nenastoupení družstva k utkání. Pokuta oddílu Dražejov ve výši 4000,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.
Kontumuje utkání OP dorostu Vodňany - Sedlice/Doubravice 0:3 ve prospěch hostujícího oddílu dle § 36/2 DŘ, § 50/1 a RS OFS Strakonice článek 7. Pokuta oddílu Vodňany ve výši 1000,- Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno g.
Tresty: Kašpar Miroslav (Vodňany) 2 týdny zákaz činnosti funkcionáře, Nouzecký Tomáš (Vodňany) 2 týdny.