SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Ukládá poplatek 500,- Kč dle RS 2022-2023 čl. 33/g FO Junior Strakonice za dohodu vloženou do IS ve lhůtě kratší než 17 dní před původním termínem utkání. Poplatek bude součástí sběrné faktury FO.
Ukládá poplatek 1 000,- Kč dle RS 2022-2023 čl. 33/g FO Bavorov za dohodu vloženou do IS ve lhůtě kratší než 10 dní před původním termínem utkání. Poplatek bude součástí sběrné faktury FO.
Schvaluje změnu pořadatelství PM B Junior C – Vodňany B. Utkání bude sehráno jako Vodňany B – Junior C (hř. Vodňany, 14. 9. v 18.00 hod.).
Oznamuje odložení utkání OPŽ Bělčice – Poříčí a žádá FO o včasné oznámení dohody nového termínu utkání.
Upozorňuje FO na správné vyplňování zápisu o utkání. V zápisu o utkání, jak je nařízeno SŘ FAČR, musí být uveden vedoucí družstva. Identickou osobu nelze pak uvádět jako trenéra družstva (viz. z posledního kola zápis z utkání FO Lom). Dle platného znění RS jde o chybu ve vyplňování zápisu o utkání.
Provedla kontrolu soupisek a seznamu hráčů vložených do IS a zjistila, že v IS nejsou doposud vloženy seznamy hráčů družstev přípravek FO Volenice a Katovice (A a B družstva).
Schvaluje odehraná utkání soutěží Dudák OPM a Dudák III. třída.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Marek Vladislav (Čičenice) 4 utkání, Baloun Richard (Požříčí / Katovice B) 2 zápasy, Suchý Dominik (Osek) 1 utkání.