SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Bere na vědomí zprávu HR z utkání III. tř. Čestice – Radošovice.

Na základě zjištěných a doložených skutečností z provedených kontrol zápisů o utkání a náležitostí spojených s řízením utkání a na základě připomínek FO předává rozhodčího Jaroslava Ryndu k dořešení DK a KR s návrhem omezení delegování k utkáním soutěží OFS.

Na základě zjištěných a doložených skutečností předává FO Štěkeň k dořešení DK z důvodu nedostatečného a nedoloženého zdůvodnění skutečností vedoucích k odložení utkání OPM Blatná B – Štěkeň A s návrhem nekontumovat oboustranně dotčené utkání z důvodu zachování a ctění sportovního ducha soutěží. Ze strany FO Štěkeň nebyla učiněna všechna opatření vyplývající z platných nařízení FAČR ohledně odehrání utkání a regulérnosti soutěží.

Bere na vědomí dohodu oddílů o odložení utkání OPM Blatná B – Štěkeň A. V případě obnovení soutěží OFS ukládá STK dotčeným oddílům neprodleně nahlásit dohodu nového termínu utkání k rukám STK.

Bere na vědomí zprávu HR z odloženého utkání PM Štěkeň – Cehnice.

Bere na vědomí zprávu o nařízení karantény družstva mladší přípravky FO Junior Strakonice.

Schvaluje odehraná utkání a utkání soutěže 35+ kromě odložených utkání OPM Blatná B – Štěkeň A, PM Junior B – Osek a Štěkeň – Cehnice.

Aktuální tabulka OP muži 35+: 1. Čkyně, 2. Strunkovice nad Blanicí, 3. Katovice, 4. Čestice, 5. Bavorov..

Oznamuje všem oddílům, že na základě nařízení vlády ČR se přerušují všechny soutěže OFS. Všem oddílům byla přeposlána aktuální zpráva GS FAČR s veškerými informacemi k přerušení soutěží a možnostmi organizování tréninků.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: D. Juhaňák (Junior), P. Vopalecký (Malenice) a D. Vlček (Radošovice) 1 utkání. Rozhodčí: J. Rynda 2 měsíce zákaz činnosti. Pokuty: Štěkeň 1500,- kč za nerespektování platných předpisů, příkazů a nařízení vydaných nadřízeným orgánem dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno i.