SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Bere na vědomí oznámení FO Poříčí o vystoupení společného družstva Poříčí B / Katovice C ze soutěže III. třída. Výsledky tohoto družstva budou anulovány.
Předává FO Poříčí k dořešení DK za porušení RS čl. 34/i.
Ukládá poplatky za hlášenky a dohody dle RS čl. 33/f těmto FO: Bavorov – 400,- a Chelčice – 400,-.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Důrazně upozorňuje FO na platnost a dodržování Soutěžního řádu FAČR §46 odst. 1, písm. a) Pořádkové povinnosti pořadatele utkání, mezi které mj. spadá také zákaz podávání a konzumace alkoholických nápojů ve skleněných obalech (nádobách) osobám v blízkosti hracích ploch. Toto nařízení je platné již několik sezon a zatím nebylo ze strany FAČR zrušeno či ze Soutěžního řádu vyjmuto!
Oznamuje na základě výsledků prvního kola Otavský zlatý ČP postupující oddíly do jarního semifinále. Postupující jsou FO Lom, Mnichov a Bavorov B. Přímo nasazen do semifinále je FO Drahonice. Termín a los semifinále bude včas oznámen před zahájením jarní části soutěží.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Michal Mráz (Sousedovice) a Stanislav Sobota (Lnáře) 1 utkání.
Pokuty: Tomáš Svoboda (Balvani) 1500 korun. TJ Otava Poříčí 5500 korun dle RS článek 34, písmeno j, za vystoupení mužstva ze soutěže v rozehraném ročníku. DK projednala a udělila pokutu v nižší výši vzhledem ke covidové situaci. Možná výše pokuty je až 10 000 korun.