Schválil finanční příspěvek 4 000,- Kč pořadateli turnaje starších přípravek O pohár ekonomických služeb (turnaje se účastní družstva FO našeho OFS).

Bere na vědomí informaci předsedy OFS o obdržení mimořádném příspěvku 30.000,- Kč od Jč KFS a ukládá pokladníkovi OFS tuto částku neprodleně vyfakturovat Jč KFS.

Bere na vědomí informace předsedy OFS z jeho účasti na VH SMOOS.

Projednal návrh předsedy OFS na navýšení odměn pro funkcionáře OFS (tj. administrátora a pokladníka) a účetní OFS o 5 000,- Kč/rok. VV tento návrh schválil.

Bere na vědomí zprávu pokladníka OFS a konstatuje velmi dobré finanční zajištění OFS pro jeho další činnost.

Výkonný výbor vzhledem k tomu, že se jedná o jeho poslední letošní zasedání touto cestou děkuje všem fotbalovým oddílům a všem jejich funkcionářům za spolupráci, a přeje jim i jejich nejbližším do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů.