Výkonný výbor provedl kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání a vzal na vědomí aktuální stav.
Předsedkyně Komise mládeže a Grasroots trenér OFS informovali o proběhlém turnaji WU13 v Milevsku.
Členové VV odpovědní za pořádání turnajů OFS mládeže a Grassroots trenér mládeže OFS informovali o doposud proběhlých turnajích obou kategorií přípravek. VV konstatuje spokojenost s dosavadním průběhem turnajů.
VV schválil zakoupení tří kusů míčů na futsal pro halové turnaje žákovských kategorií.
VV projednal poslední detaily příprav VH OFS.
VV schválil delegáty na VH JKFS v Českých Budějovicích (Zábranský, Iral, Kunešová, Kolářík, Vanduch). Člen VV OFS Mach se zúčastní této VH jako člen VV JKFS.
VV projednal přípravu semináře rozhodčích OFS a konstatuje, že finanční spoluúčast doposud uhradila jen malá část přihlášených (termín úhrady je 10. února 2023).
VV schválil nominaci pana Čabrádka – TJ Lom na cenu Dr. Václava Jíry za OFS Strakonice. Za odeslání nominace zodpovídá předseda OFS Václav Zábranský.
Předseda STK informoval o přípravě jarní části soutěží OFS.
Miroslav Kolářík informoval o ekonomické situaci OFS k 31. lednu 2023.
VV ukládá STK uložit FO finanční postihy dle RS za neomluvené neúčasti nominovaných hráčů na akcích výběrů OFS.


Načítám tabulku ...

Načítám tabulku ...