VÝKONNÝ VÝBOR

Projednal na základě připomínek předsedkyně KM uspořádání soustředění pro výběry OFS, které se uskuteční v termínu 29. 7. – 2. 8. v areálu plaveckého areálu STARZ Strakonice pro ročníky 2008 a 2009. VV pověřuje organizačním zajištěním předsedkyni KM ve spolupráci s GTM OFS a trenéry výběrů.

Schválil ekonomické zajištění soustředění výběrů OFS.

Bere na vědomí informaci předsedkyně KM o odstupujících trenérech výběrů a zavazuje se tuto znepokojující situaci analyzovat, tak aby k výše uvedenému v budoucnosti nedocházelo. VV konstatuje, že činnost družstev výběrů, KM i GTM OFS musí být ve prospěch mládežnického fotbalu jako celku, a to ve všech oddílech našeho OFS. VV OFS je garantem uvedeného.

Pověřuje předsedkyni KM sestavením nového realizačního týmu výběrů OFS pro novou sezonu 2019-2020. Výběr vhodných kandidátů je plně v kompetenci předsedkyně KM a podléhá závěrečnému schválení VV OFS.

Projednal program losovacího aktivu OFS (26. 6. v 16:30 Sokolovna Strakonice).

Schválil návrh na ocenění jednotlivců ze všech soutěží OFS. Tato ocenění budou navrženým slavnostně předána v rámci galavečera fotbalu v rámci losovacího aktivu.

Schválil na základě informace STK podobu soutěže III. třídy mužů. Tato soutěž se bude hrát v jedné skupině o 14 účastnících. Důvodem je nereflektování dotázaných FO na postup do OPM a sestup posledního FO z OPM. Začátek soutěže tak bude 11. 8. 2019 1. kolem. Soutěž OPM tak bude mít pouze 13 účastníků.

Schválil na základě došlých přihlášek a informace STK novou podobu soutěže Otavský zlatý ČP. Hrát se bude ve tříčlenných skupinách v podzimní části, v jarní části pak křížem obě skupiny proti sobě (více informací a los této soutěže bude na losovacím aktivu).

Schválil na základě informace STK podobu soutěží přípravek. Z důvodu počtu přihlášených se budou obě kategorie hrát opět ve skupinách, ale systémem podzim – jaro. Po skončení jarních částí pak budou následovat dvouzápasové nadstavby, tak jako tomu bylo doposud u III