SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje na základě potvrzení start hráček Michaely Kohoutové ID03011474 a Marie Kulíkové ID04110046 ve společném družstvu s chlapci za družstvo dorostu TJ Sokol Bavorov.

Schvaluje dohody termínů odložených utkání.

Nařizuje dotčeným FO neprodleně nahlásit k rukám STK dohody termínů dohrávek odložených utkání, a to včetně písemných souhlasů soupeřů u následujících utkání: PM Malenice – Bavorov, PM Vodňany – Štěkeň, PS Bavorov – Štěkeň / Protivín C, OPMLŽ Dražejov – Katovice, PM Štěkeň – Chelčice, OPŽ Bavorov / Pt B – Bělčice, PS Sedlice – Junior B, 35+ Čestice – Čkyně.

Schvaluje změny pořadatelství: OPM Chelčice – Doubravice bude odehráno v opačném pořadí. Hřiště Doubravice, termín zůstává. PM Chelčice – Vodňany bude odehráno v opačném pořadí. Hřiště Vodňany, termín zůstává.

Zjistila na základě kontroly zápisů závažné chyby při vyplňování ZoU ze strany HR v následujících utkáních: OPMLŽ Bělčice – Dražejov (HR Fous), PS Sedlice – Volenice (HR Jáchim). STK předává oba jmenované rozhodčí k dořešení DK.

Bere na vědomí zprávu HR z nesehraného utkání PM Vodňany – Štěkeň.

Zjistila při kontrole zápisů nenahlášení dohody o odložení utkání PM Vodňany – Štěkeň řídícímu orgánu soutěží. Odložení utkání bylo nahlášeno pouze HR a to z neznámého tel. čísla. STK předává pořadatele utkání FO Vodňany k dořešení DK za porušení platných nařízení uvedených v platném Rozpisu soutěží.

Zjistila při kontrole zápisů, že v utkáních OPŽ Bělčice – Doubravice a OPMLŽ Bělčice – Dražejov vykonávala jedna a tatáž osoba funkci hlavního pořadatele a vedoucího družstva domácích, což je nepřípustné a v rozporu s platným zněním Soutěžního řádu FAČR. STK předává funkcionáře FO Bělčice Petra Uhlíře ID75010637 k dořešení DK.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání OPM Katovice B – Malenice.

Zjistila na základě kontroly zápisů nepotvrzení ZoU z utkání OPM Katovice B – Malenice ze strany vedoucího družstva FO Malenice, což je v rozporu s platným Soutěžním řádem FAČR. STK předává vedoucího družstva FO Malenice Pavla Nárovce ID77090240 k dořešení DK.

Schvaluje odehraná utkání a utkání soutěže 35+.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Martin Čížek (Poříčí) 1 utkání, Pavel Nárovec (Malenice) 2 týdny zákaz funkce. Pokuty: Petr Uhlíř (Bělčice) 200, FO Vodňany 200. Rozhodčí: Adam Fous pokuta 200, Josef Jáchim a Václav Albrecht důtka.