SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Zjistila na základě kontroly zápisů o utkání neoprávněné starty hráče Václava Čajana a hráčky Ivety Zuklínové za družstvo starších žáků FO Doubravice v utkáních OPŽ Doubravice – Čestice a Doubravice – Bavorov / Prachatice B. STK předává k dořešení DK vedoucího družstva FO Doubravice Jana Bláhovce, hráče Václava Čajana a hráčku Ivetu Zuklínovou a s návrhem kontumace dotčených utkání v neprospěch FO Doubravice.

Předává HR dotčených utkání uvedených v předchozím bodě Josefa Hornáta a Adama Fouse k dořešení DK za umožnění neoprávněného startu.

Bere na vědomí zprávu HR z utkání PM Volenice – Junior B.

Zjistila na základě zprávy HR a při kontrole zápisů o utkání soutěže PM sk. A chybně uvedeného vedoucího družstva domácího oddílu v utkání Volenice – Junior B (z tohoto důvodu nemohl být zápis ze strany domácího oddílu řádně potvrzen) a ukládá FO Volenice pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/k.

Schvaluje dohody termínů utkání: PS Bavorov – Osek 23. 9. od 17:00. OPD Sousedovice / Štěkeň – Stř. Hoštice / Katovice 25. 9. od 17:00. PM Malenice – Vodňany 1. 10. 16:30.

Schvaluje změny pořadatelství utkání: OPM Chelčice – Dražejov B bude odehráno v opačném pořadí 25. 10. ve 14:30 hřiště Dražejov, a Chelčice – Drahonice bude odehráno v opačném pořadí 8. 11. ve 14:00 hřiště Drahonice.

Schvaluje odehraná utkání + utkání soutěže 35+.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Š. Pivnička (Katovice), J. Beneš (Volyně, F. Pavlík (Volenice) V. Čajan a I. Zuklínová (Doubravice) 1 utkání. Rozhodčí J. Hornát a A. Fous důtka.

Pokuty: J. Bláhovec (Doubravice) 1000,- kč.

Kontumace: OPPŽ Doubravice – Čestice výsledkem 0:3. OPPŽ Doubravice – Bavorov / Prachatice B výsledkem 0:3.