SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje soupisky FO Bavorov 35+, Strunkovice 35+ (doplnění).

Provedla v IS vyžádanou změnu soupisky FO Poříčí A. do původní soupisky byl dopsán hráč Strakoš Vilém 79040009, ze soupisky vyřazen hráč Civáni Patrik 91101625. Starty dopsaného hráče budou tomuto započítávány od data potvrzení soupisky, jeho předchozí starty se do počtu odehraných utkání nezapočítávají. FO Poříčí si vytiskne z IS takto upravenou soupisku.

Schvaluje dohodu změny termínu na žádost hostujícího oddílu: Mladší přípravka: Dražejov – Cehnice 1. 9. od 10:00 hod.

Oznamuje fotbalovým oddílům a rozhodčím OFS, že v sekretariátu OFS jsou připraveny k vyzvednutí rozpisy soutěže pro nový soutěžní ročník. VV OFS se bude snažit tyto distribuovat všem dotčeným (případné individuální vyzvednutí je možné po předchozí domluvě s p. Machem).

Bere na vědomí zprávu HR z utkání III. třídy Předslavice/Vl. Březí B – Pražák (popis událostí a vyloučení hráčů obou mužstev).

Zahájila projednání protestu FO Pražák z utkání III. třídy Předslavice/Vl. Březí B – Pražák. STK konstatuje, že protest není obsahově podán v souladu s §26/2 písm. a-e Procesního řádu a nesplňuje náležitosti dle § 26/4 Procesního řádu.

STK dokončila projednání protestu FO Pražák a z výše uvedených důvodů protest zamítá. Poplatek za řízení o protestu dle §2 přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR ve výši 1 000,- Kč bude oddílu naúčtován řídícím orgánem na jeho sběrný účet.

Schvaluje odehraná utkání soutěží OPM a III. třídy.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jiří Staněk (Pražák) 3 utkání), Marek Šejna (Předslavice / Vl. Březí B) 2 utkání, Jiří Mráz (Čičenice) 1 zápas.