SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Bere na vědomí zprávu HR z neuskutečněného utkání III. tř. sk. B Volyně B – Cehnice.

Konstatuje nedostavení se družstva Junior B k utkání OPM Bavorov – Junior B a předává FO Junior Strakonice k dořešení DK s návrhem kontumace a případného finančního postihu.

Konstatuje nedostavení se družstva Cehnice B k utkání III. tř. sk. B Volyně B – Cehnice B a předává FO Cehnice k dořešení DK s návrhem kontumace a případného finančního postihu.

Dokončila projednání protestu FO Lom (utkání OPM Drahonice – Lom) a konstatuje, že protest je částečně oprávněný (ustrojenost HR, neuzavření ZoU, kontrola dresu brankáře) a předává RO Mondeka k dořešení KR. Poplatek za řízení protestu dle §2 přílohy 1 Procesního řádu se neukládá. Proti rozhodnutí STK se mohou oddíly odvolat do 7 dnů po obdržení tohoto zápisu k VV OFS. Poplatek za odvolání stanoví příloha č. 1 Procesního řádu FAČR a musí se uhradit před podáním odvolání.

Oznamuje, že utkání OPM Drahonice – Bavorov bude sehráno již na hrací ploše v Drahonicích.

Upozorňuje FO obou skupin III. třídy na termíny nadstavby této soutěže o konečné umístění, které jsou 9. 6. a 16. 6. (hrací dny mužstev dle RS, pokud nedojde k vzájemné dohodě na změně termínu a jeho včasnému nahlášení řídícímu orgánu soutěží). V prvním utkání budou domácími mužstvy oddíly skupiny B (pokud nedojde k včas nahlášené změně pořadatelství). Zápisy o utkání nařizuje STK zhotovit v papírové podobě.

Oznamuje termíny zahájení soutěží ročníku 2019 – 2020: OPM – 1. kolem 11. srpna 2019, III. tř. – 1. kolem 1. září 2019, 35+ – 1. kolem 2. září 2019. Soutěže mládeže – 1. kolem 1. září 2019. Definitivní termínová listina bude vydána na základě počtu přihlášených FO do jednotlivých soutěží!

Upozorňuje FO na termín odevzdání přihlášek do soutěží 11. června. 2019.

Schvaluje odehraná utkání a utkání soutěže 35+. Aktuální tabulka: 1. Čkyně 23 bodů, 2. Strunkovice nad Blanicí 14, 3. Katovice 12, 4. Čestice 10, 5. Bavorov 4.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jakub Beneš (Volenice) 2 zápasy.

DK kontumuje utkání OP muži Bavorov – Junior B 3:0 ve prospěch domácího oddílu za nedostavení se utkání dle § 56/2 DŘ –

Nenastoupení družstva k utkání. Pokuta oddílu Junior B ve výši 3000 Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.

DK kontumuje utkání III. třída muži SK Slavoj Volyně B – Cehnice B 3:0 ve prospěch domácího oddílu za nedostavení se utkání dle § 56/2 DŘ – Nenastoupení družstva k utkání. Pokuta oddílu Cehnice B ve výši 3000 Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.