SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Bere na vědomí zprávu HR z utkání III. tř. sk. B Pražák – Volyně B a upozorňuje FO Volyně B na důvod čerpání čekací doby.

Ukládá poplatek 200,- Kč FO Bělčice za dohodu dle RS čl. 33/f. (Poplatek bude součástí sběrné faktury oddílu).

Schvaluje doplnění soupisky FO Katovice 35+.

Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Václav Pěsta (Předslavice / Vlachovo Březí B) 2 utkání. Martin Štolba (Lom) a Lukáš Strachota (Čičenice) 1 utkání.