SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z utkání odehraných v týdnu od 16. do 22. října.

Důrazně upozorňuje FO spol. Mirovice B/Čimelice B, Blatná a Junior na řádné označení brankáře písmenem B v ZoU viz. zápisy z posledních utkání mládežnických družstev oddílů.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Sousedovice za porušení SŘ §30/3 (v ZoU z utkání OPPM Sousedovice B – Sousedovice A je u obou družstev uvedena jedna a tatáž osoba jako vedoucí družstva).

Schvaluje odehraná utkání všech soutěží OFS.

Komise STK a DK oznamují, že jejich příští zasedání se uskuteční mimořádně v pondělí 30. října od 15:00 hodin.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Stanislav Sobota (Lnáře) a František Sluka (Bavorov) 2 SÚ. Jakub Sluka (Čestice) 1 SÚ.

Z důvodu podaného odvolání, které má odkladný účinek, hráčem Tipka Ondřej (Sousedovice) proti trestu dle § 45/1 DŘ - Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám - 4 SÚ, je tomuto hráči uvolněna dle § 104/2 DŘ sportovní činnost a to až do vydání rozhodnutí odvolacího orgánu dle § 110 DŘ.