SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu zápisů z odehraných utkání včetně zpětné kontroly zápisů jarníčásti soutěže OPŽ.
Na základě provedené kontroly zápisů zve na příští společné zasedání STK a DK 17. 5. 2022 v 15:00 hod. vedoucí družstev společenství Bavorov / PT B v soutěži žáků Jiřího Kulíka a Vladislava Klaboucha k podání vysvětlení neoprávněných startů hráčů ze soupisky A družstva.
Ukládá poplatek za dohodu termínu 400,- Kč dle RS čl. 33/f FO Bavorov. /Poplatek bude součástí sběrné faktury oddílu/.
Upozorňuje semifinalisty Otavský zlatý ČP na termín semifinále 18. 5. v 17:00 hod. Dotčená utkání jsou vložena v IS.
Upozorňuje FO na termín odeslání přihlášek do soutěží pro soutěžní ročník 2022/2023, který je 10. 6.. Vzhledem k tomu, že se losovací aktivy vyšších soutěží, zejména soutěží JčKFS, kde startují mužstva našeho okresu, uskuteční až na konci června, bude los soutěží OFS proveden bez fyzické účasti zástupců oddílů (termín OFS by musel být v červenci). Vzhledem k uvedenému žádá STK fotbalové oddíly, aby v přihlášce do soutěže uvedly požadovaná losovací čísla. Výměna losovacího čísla bude možná pouze na základě dohody oddílů oznámené STK. Přednostně bude v tomto požadavku vyhověno oddílům, které mají více mládežnických družstev z důvodu, aby nedošlo ke kolizím termínů utkání při obsazenosti jejich domácích hracích ploch. Na jiné požadavky ohledně losovacích čísel (např. dle mužů v jiné soutěži, nebo chceme hrát vše doma v sobotu apod.) nebude brát STK z časových důvodů a přípravy soutěží zřetel a losovací číslo bude takovému oddílu přiděleno dle potřeby příslušné soutěže.
Schvaluje odehraná utkání kromě OPŽ Bavorov/PT B – Dražejov.
Upozorňuje FO Bavorov na stále nedohodnuté termíny následujících utkání se soupeři: OPŽ Bavorov/PT B – Osek/Lnáře, OPMLŽ Bavorov/PT B – Poříčí, PS B Bavorov/PT B – Štěkeň. Tato utkání nelze dle platného RS hrát v úřední termín v rámci SO - NE. STK již několikrát na tyto zatím nedohodnuté termíny oddíl Bavorov upozornila. Pozdním vložením dohod do IS je narušován řádný průběh soutěží, zejména pak delegování HR na tato utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Martin Virostek (Balvani Strakonice) 1+3 utkání od 11. května.

VÝKONNÝ VÝBOR

Bere na vědomí zprávy předsedů odborných komisí OFS.
Bere na vědomí zprávu pokladníka OFS o stavu finančních prostředků k 30. 4. 2022.
Bere na vědomí informace GTM OFS ohledně akcí výběrů OFS a účasti výběrů OFS na turnajích ve Vodňanech, Strakonicích a Blatné.
Ukládá TMK a GTM do konce měsíce května navrhnout a projednat s oddíly případný nový systém soutěže přípravek.
Projednal herní systém soutěže dorostu a konstatuje, že na již dříve a v dostatečném předstihu oznámeném sytému: základní část – nadstavba není závažných důvodů ke změně a soutěž tak bude pokračovat po základní části nadstavbou o umístění.
Bere na vědomí informace člena VV P. Macha ze zasedání VV JKFS.
Bere na vědomí informaci předsedy VV V. Zábranského o proběhlých jednáních s partnery OFS.
Pověřuje předsedu OFS podepsáním předmětných smluv s partnery OFS.
Schválil jako delegáta na VH FAČR předsedu OFS V. Zábranského a schválil proplacení náhrady za použití soukromého vozidla na tuto akci.
Schválil podporu turnajů mládeže v Blatné, Vodňanech a Strakonicích.