SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Schvaluje dohodu termínu utkání: Starší přípravka A Sedlice – Dražejov 1.9. v 17:00 hod.
Schvaluje hlášenky vložené do IS k 24. 8.
Ukládá poplatek za hlášenku 400,- Kč dle RS čl. 33/f FO Dražejov a Chelčice.
Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.
Zahájila projednávání podaného protestu z utkání OPM Drahonice – Doubravice.
Žádá FO Doubravice na základě znění Procesního řádu FAČR §26 odst. 5 o doplnění podaného protestu dle Procesního řádu FAČR §26 odst. 4 a to v předepsané lhůtě 5 dnů od data podání protestu. Poté STK projednávání protestu dokončí na svém následujícím zasedání.
Upozorňuje FO Čestice na důsledné dodržování povinností při výkonu pořadatelské služby vyplívajících z platných ustanovení Soutěžního řádu FAČR a Rozpisu soutěží OFS Strakonice.
Schvaluje odehraná utkání.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Jan Ďulík (Lnáře), Petr Kačírek (Drahonice), Zdeněk Liška (Drahonice), Tibor Mišiak (Lom), Tomáš Martínek (Dražejov) - všichni 1 utkání