SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Konstatuje nedostavení se HR k utkání 11. kola OP mladších žáků Volyně B / Čestice – Dražejov a předává rozhodčího Jáchima Josefa k dořešení KR.

Schvaluje dohody termínů utkání – Starší přípravky: Sousedovice – Poříčí 14. dubna od 10, Blatná B – Sousedovice 25. dubna od 17. Mladší přípravky: Lnáře – Bavorov 16. dubna od 17, Osek – Dražejov 21. dubna od 10 hodin.

Nařizuje z důvodu nedoložení souhlasu soupeře sehrání utkání starší přípravky Volenice – Dražejov na původní termín 1. 5. 2019 ve 14:30 hod.

Konstatuje nedostavení se ved. družstva FC Westra Sousedovice k potvrzení uzavření zápisu o utkání v soutěži starších přípravek Sedlice / Doubravice – Sousedovice a upozorňuje oddíl Sousedovice na tuto skutečnost.

Schvaluje odehraná utkání.

VÝKONNÝ VÝBOR OFS STRAKONICE

Bere na vědomí účast výběru OFS dívek na turnaji v Dolním Dvořišti 16. 6. 2019 (zabezpečení akce: předsedkyně KM a GTM OFS).

Bere na vědomí a schvaluje organizování pilotního turnaje 3+0 pro hráče r. 2012 a mladší v Bavorově 1. 5. 2019 jako součást aktivity malých dětí, které ještě nemohou nastupovat k mistrovským utkáním (zabezpečení akce: FO Bavorov, KM, GTM OFS).

Bere na vědomí termín schůzky FO ohledně soutěže dorostu. Informace již byla zaslána oddílům a OFS PT a PÍ. Za VV účast Zábranský, Kunešová, Mach.

Bere na vědomí termín a místo doškolení trenérské licence C 3. 5. 2019 Štěkeň. Informace bude zaslána oddílům zvlášť.

Žádá oddíl Volenice o prokazatelné doložení zaslání faktury na dotaci k rukám OFS za rok 2018. Poté bude částka vyplacena v plné výši. Žádost od oddílu byla doručena v řádném termínu.

Bere na vědomí termín řádné VH FAČR v Nymburce.

Schválil předsedu OFS Václava Zábranského jako delegáta na VH FAČR (schváleno proplacení auta na tuto akci).

Bere na vědomí konání krajského kola veteránského fotbalu 40+ a doporučuje na toto finále vyslat zástupce OFS Strakonice. Oddílům byla zaslána informace o této akci. V případě více přihlášených družstev z našeho okresu proběhne kvalifikační turnaj a jeho vítěz postoupí do krajského kola. Závazné přihlášky zaslat na OFS nejpozději do 16. 4. 2019.

Schválil proplacení cestovních nákladů (os. automobil) na akci FAČR Fotbalista roku Petru Machovi. Akce se uskutečnila 18. 3. 2019 v Praze.