SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Konstatuje nedostavení se FO Cehnice B k utkání III. třídy Sousedovice B – Cehnice B a předává FO Cehnice k dořešení DK s návrhem kontumace ve prospěch domácího FO a s případným udělením finančního postihu.

Schvaluje na základě potvrzení start hráčky Adély Heidenreichové ID 06041563 ve společném družstvu s chlapci za družstvo Stachy / Zdíkov.

Upozorňuje FO Pražák, že utkání III. třídy Předslavice/Vl. Březí B – Pražák bude sehráno již na hřišti v Předslavicích.

Schvaluje dohody termínů + dohody uložené v IS: PM Malenice – Cehnice 13.9. 14:00. PM Čestice – Štěkeň 24.9. 17:00. PM Čestice – Volyně 19.9. 10:00. PS Čestice – Volyně 17.9. 16:45. III. tř. Kladruby – Pražák 28.9.15:00.

Na základě dotazů a připomínek upřesňuje počet hráčů v soutěži dorostu v případě, že se bude hrát na zkrácenou hrací plochu (vápno – vápno). V tomto případě budou družstva hrát v počtu 7+1. STK se omlouvá touto cestou oddílům za nepřesnou informaci v Rozpisu soutěží, kde správný počet vypadl z textu a tato uvedená informace byla přiřazena stejně jako pro soutěž starších žáků. Nicméně regulérnost soutěže tímto nebyla narušena. Stále samozřejmě platí, pokud obě družstva uvedou v zápisu o utkání 11 a více hráčů musí se tato utkání hrát v počtu 10+1 na celou hrací plochu. Tuto povinnost musí kontrolovat a vyžadovat HR dotčených utkání.

Provedla v souladu s RS 2020/2021 kontrolu oddílových rozhodčích a kontrolu mládežnických družstev FO hrajících OPM. Na základě této kontroly budou na sběrné účty klubů připsány poplatky STK uvedené v RS za nesplnění uvedených povinností. Stejně tak bude oddílů připsáno snížené startovné dle RS.

Schvaluje odehraná utkání + utkání 1. kola soutěže 35+.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Kontumuje utkání III. třídy muži Dudák Sousedovice „B“ – Cehnice „B“ 3:O ve prospěch domácího oddílu za nenastoupení k utkání dle § 56/1 DŘ Nenastoupení družstva k utkání. Pokuta oddílu Cehnice ve výši 3000 Kč za narušení regulérnosti soutěže dle RS OFS Strakonice článek 34, písmeno f.

Tresty: Lukáš Turek (Pražák) 4 utkání), Jan Fara (Čičenice) a Lukáš Peterka (Štěkeň) 1 utkání od 8. září.