SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE

Provedla kontrolu ZoU z utkání odehraných v týdnu od 9. do 15. října.

Bere na vědomí zprávy HR z odehraných utkání.

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Chelčice za porušení SŘ §50/12 (v ZoU z utkání OPPM Chelčice – Volyně B je trenér domácího družstva uveden zároveň jako rozhodčí – laik).

Ukládá pokutu 200,- Kč dle RS čl. 34/i FO Chelčice za porušení SŘ §53/1 a) (v ZoU z utkání OPPM Chelčice – Volyně B není uveden hlavní pořadatel).

Ukládá pokutu 200,- Kč dle RS čl. 34/i FO Vodňany za porušení SŘ §50/12 (v ZoU z utkání OPPM Vodňany – Volyně A je trenér domácího družstva uveden zároveň jako rozhodčí – laik).

Ukládá pokutu 100,- Kč dle RS čl. 34/i FO Osek za porušení SŘ §53/2 j) (v ZoU z utkání OPMLŽ Bělčice – Osek není uveden kapitán v základní sestavě družstva).

Zjistila, že v ZoU z utkání OPPM Blatná B – Bělčice jsou mezi střelci domácího družstva nesprávně uvedeni všichni exekutoři proměněných PK. STK žádá FO Blatná, aby obratem oznámil střelce rozhodujícího PK, který vedl k určení konečného výsledku.

Zjistila při kontrole startů hráčů ze soupisek, že na soupisce družstva Cehnice A v soutěži Dudák OPM je uveden hráč Prokeš Jiří ID 66100283, který ke dni 7. 9. 2023 přestoupil do FO Sousedovice. Na základě tohoto zjištění STK ukládá pokutu 300,- Kč dle RS čl. 34/i FO Cehnice za porušení RS čl. 10 – Soupisky a SŘ §10/4 a 5.

Žádá FO Střelské Hoštice a spol. Lažiště/Nebahovy, aby neprodleně potvrdily dohody termínů utkání vložené do IS v soutěži dorostu (OPD).

Upozorňuje FO a rozhodčí, aby v ZoU nebyl vyplňován Technický doprovod družstev – toto pole je používáno pouze v profesionálních soutěžích, v soutěžích OFS se toto pole nevyužívá! Viz. tento nedostatek v ZoU OPPM Junior B – Blatná B u družstva hostů.

Schvaluje odehraná utkání všech soutěží OFS.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Tresty: Radoslav Slavík (Volyně) 5 SU, Ondřej Tipka (Sousedovice) 1+4 SU. Karel Šrámek (Blatná) 2 SU.

Žádosti hráče Náhlík Richard o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu dle § 39 DŘ NEBYLO vyhověno.